Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 15

Prawo administracyjne - wykład 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tykwińska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1225

administracyjnej, jako aktu kończący postępowanie administracyjne; zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia...

Prawo administracyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

: stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, oraz wznowienie postępowania. To środki nadzwyczajne...

Katalog podmiotów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

może żądać: Wszczęcia postępowania administracyjnego (organizacja może żądać wszczęcia w sytuacji gdy przepis...

Krajowa Rada Prokuratury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

postępowania przygotowawczego wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych podejmowanie środków...

Prawomocność orzeczeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

się prawomocna d: umorzenie postępowania w wyniku skutecznego cofnięcia środka odwoławczego e: na skutek...