Prawo administracyjne 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne 2 - strona 1 Prawo administracyjne 2 - strona 2 Prawo administracyjne 2 - strona 3

Fragment notatki:

08/01/2013
Prawo Administracyjne Gałąź prawna, należy to prawa publicznego. Nie ma zasady równości podmiotów. Jeden z podmiotów ( organ administracyjny) ma pozycję nadrzędną, władczą nad innym podmiotem.
1.Administracja - działalność, która polega na zarządzaniu, jeśli to zarządzeni które odnosi się do praw publicznych, zarządza, to administracja publiczna. 2. Administracja - nie działalność, a grupa podmiotów, pewne podmioty, które zajmują się zarządzaniem. Podział : - rządowa, to Rada Ministrów. -samorządowa Dalsze podziały: W rządowej: organy centralne ( rada ministrów ), organy terenowe ( wojewoda) W samorządowej : samorząd terytorialny ( gminy, sołectwa), samorządy zawodowe, samorządy gospodarcze (reprezentują określone grupy podmiotów gospodarczych )
Musi być realizowana w zakresie pewnych działań. Regulowana w aktach prawnych, dotyczących uporządkowania działalności prowadzonej przez określone jednostki. Zbiór regulacji zawartych w aktach prawnych, mających na calu określenie działań, celów, itd.
Charakterystyczne : Odnosząc się do aktów prawnych: prawo admin jest ta gałęzią prawa, która zaliczana jest do prawa publicznego, brak równości podmiotów, jeden podmiot ma pozycję nadrzędną w stosunku do pozostałych podmiotów. Wskazuje konkretne organy administracyjne, które są władcze, mają możliwość rozstrzygania spraw w sposób władczy, mogą wydawać decyzje w poszczególnych, jednostkowych sprawach. Narzucają określone zachowanie. Nakazy i zakazy, ale rozstrzygając w jednostkowych sprawach. Mają indywidualnych adresatów, których dana sprawa dotyczy. Wydają swoistego rodzaju akty, które mają charakter władczy. Może wydawać akty tylko w zakresie swoich kompetencji. Przepisy o charakterze materialno-prawnym oraz proceduralne ( określające tok postępowania ) przepisy postępowania administracyjnego ( reguły postępowania, trym zaskarżenia decyzji ) Postępowanie administracyjne na charakter indywidualny i jednostkowy, z udziałem strun, których dana sytuacja dotyczy. Budujemy coś, więc musimy uzyskać zgodę. Udajemy się do organu, który wydaje nam zgodę na zbudowanie czegoś. On prowadzi postępowanie, ono kończy się wydaniem decyzji. Albo dostajemy zezwolenie, albo nie. Konkretny organ ma uprawnienia do prowadzenia rozstrzygnięć spraw. My też musimy się udać do określonego organu, musimy się wiedzieć, czy organ te ma uprawnienia do załatwienia sprawy, którą potrzebujemy załatwić. Sprawdzona możliwość rzeczowa ( przedmiot rozstrzygnięcia) oraz miejscowa. Kontradyktoryjność 9 prawo cywilne ) tylko te dowody, które zostały przedstawione przez strony, sad nie bada sam z siebie prawdy obiektywnej. Domniemanie, ze strony działały w dobrej wierze. Może podlegać sankcji tylko wtedy, gdy czyn jest objęty sankcją karną.

(…)

…. To środki nadzwyczajne w przypadku interpretacji wyjątków, niemożliwe jest użycie interpretacji rozszerzającej ) pojawiły się nowe okoliczności, zmieniają sytuację, stawiają sprawę w innym świetle, gdy wydana z rażącym naruszeniem prawa - zasada sądowej kontroli rozstrzygnięć administracyjnych ( wydana decyzja z którą się nie zgadzamy możemy złożyć odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, on bada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz