Popiół lotny - strona 5

Zanieczyszczenia powietrza - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

) cząstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, pyły z produkcji cementu, pyły...

DROGOWNICTWO - PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1722

. przez do­danie odpowiedniego kruszywa) lub chemicznie (np. przez dodanie spoiwa cementowego, popiołów lotnych...

Spalanie węgla-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

paleniskowe z kotłów pyłowych -popioły lotne; -żużle i szlaka. Spalanie pozostałości koksowej *Mechanizm...

Grunty budowlane-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

wytworzone przez człowieka, wykazujące podobne właściwości np.: kamienia łamanego, żużli, popiołów lotnych...

Wykład - opady

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

, siarkowego, miedziowego, i cynkowo-ołowiowego -popioły lotne i żużel z elektrowni, elektrociepłowni...

Kruszywo - ćwiczenia

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

. przemysł.krusz. z tanich odpadowych surowców( gliny, popioły lotne);porowata struktura, niska przewodność cieplna...