Popiół lotny

note /search

Definicja pyłu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

są to prawie wyłącznie popioły lotne. Istotny jest również udział metalurgii żelaza i stali, z czego ponad połowę...

Tworzywo sztuczne - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

mineralne: talk, kreda techn., kaolin, sadza techniczna, biel tytanowa, mączka kwarcytowa, popioły lotne...

Wykład - analiza popiołów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

: Przedmiotem rentgenowskiej analizy fazowej jest identyfikacja składu fazowego popiołów lotnych metodą...

Domieszki i dodatki do betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych: popioły lotne i pyły krzemionkowe...

Kruszywa sztuczne

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

przemysłowo kruszywa z tanich lub odpadowych surowców, jak np. z gliny czy popiołów lotnych...

Grudkowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3010

palone, wapień, wodorotlenek wapnia i inne. Technologia uzdatniania popiołów lotnych poprzez grudkowanie...

Kocioł parowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Badanie maszyn i urządzeń cieplnych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2842

- strata niecałkowitego spalania w żużlu, %; Sp - strata niecałkowitego spalania w popiele lotnym, %; Sr...