Kruszywo - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kruszywo - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Jedna strona notatki na temat różnego rodzaju kruszyw z klasyfikacją i opisem. Opisane rodzaje kruszyw, to między innymi:
kruszywo kamienne, kruszywo sztuczne, kruszywo organiczne, kruszywo mineralne, kruszywo łamane, kruszywo mieszane, kruszywo specjalne do betonowych osłon.

Kruszywo jest skł. wypełniającym beton. Obj.absolutna kruszywa w betonie wynosi przeciętnie od 60-70% nawet do 90% . Od kruszywa zależy wiele ważnych cech betonu (wytrz. na ściskanie , odporność na czynniki zew.,przewodność cieplna).Kruszywo-mat.sypkie, ziarniste w postaci ziaren, okruchów , występujące w przyrodzie w stanie naturalnym lub uzyskane przez rozdrobnienie skał a także wytworzone sztucznie lub odpadowe.Krusz. kamienne-pochodzi z rozkruszenia skał, z tym że kam. natu. ulega rozdro. w wyniku działania sił przyrody;ziarna posiadają owalny kształt bez ostrych biegów i wyszlifowanej pow.(pochodzenie rzeczne, morskie,kopalne) Krusz.sztuczne—okruchowe- w drodze przemysłowej odpady lub specjalnie prod. przemysł.krusz. z tanich odpadowych surowców( gliny, popioły lotne);porowata struktura, niska przewodność cieplna lekkie. -mikroziarniste- wszystkie dodatki hydrauliczne lub rozdrobniony piasek kwarcowy. Kruszywo organiczne-odpady z przeróbki mat. organicznych mogą to być dowolne surowce aby tylko spełniały warunki: dawały się spajać spoiwami,nie uległy niszczeniu pod wpł. chem. dział.spoiwa,pozwalały uzyskać korzystne cechy betonu.najpopular. krusz. to trociny wióryz drewna ,sieczka ,słoma trzcina,korek.Z nich tworzy się tylko trociny izolacyjne. Krusz. mineralne-przez nazwę rozumie się otoczakowe krusz.miner.(żwiry, miesz. piaskowo-żwirowe,piasek).Wydobywane jako skał. okruchowe bezpośrednio z lądowych złóż kopalnych, z dna mórz i rzek,a także krusz. łamane(miał,grus,tłuczeń).Podział krusz.ze względu na uziarnie -drobne0-4mm,grube4-63mm>63bgrube-ze w.na kształt-grysy,żwiry-ze w. na strukturę szczelne,porowate-w zal. od g.pozornej-ciężkie, zwykłe,lekkie-w zal. od zast.-do bet. ciężkich,lekkich, żaroodpornych ,osłonowych,do betonów hydrotechnicznych-w zal. od cech jakościo.-asortymenty odmiany gatunki,klasy ,marki.Marka -sym.licz. okreś. jakość krusz.gwarantujący otrzymanie betonu klasy co najmniej równ. tej marce.Krusz. można wykonać ze skał magmowych głębinowych (granit sjenit diorytgabro),magmow. wylewnych
(bazalt diobaz porfir andoryt trachit liparyt)osadow.(piaskowce dolomity wapienie) przeobraż. (marmur kwarcyt gnejsy) Wymag. techn.dla kruszyw miner.natur.technolog.betonu zakł.że dla uzyskania wymag. wyt.na ścisk.innych cech prodk.bet.muszą iść w parze:jakość cem.i krusz.Wzrost ilości cem.ma od pewnej wart.drugorzęd.znaczenie jeśli chodzi o poprawę jakości betonu.Cechy wytrz.określa się wytrz. na ścis.skały z której produkuje się kruszywo łaman.lub jej odporn. na miażdż.W zakresie kruszyw nat.są 3 odmiany piasku do zapraw i wypraw oraz 2 odmiany do betonu i piasek klasyf.Kruszywo łamane ma zast. przy prod.betonu kl.>25 oraz w drogow.i kolejach.Nie należy stos.krusz.danej kl.do produkcji betonu kl.wyższej niż klasa krusz. Piasek klasyf.to krusz. miner.do 2mm Ziarno uzysk. się w procesach sortowan.poleg.na rozdziel.piasków na pojedyn.frakcje lub grupy frak. Grupa nie może przekr.3 kolej.frakcji.Pod względem zast.jest piasek do zapraw i wypraw oraz piasek do bet.zw.Piasek do zapr.i wypraw dzieli się na 3 odmiany: 1-p.do zapraw murar.(grube) 2-do zapraw tynkar(średnie) 3-do gładzi(drobne).


(…)

… . ,niesortow. Kruszywa specjalne do bet.osłon.-prod.ze skał bardzo ciężkich gł rudy metali z dużą ilością tlenku żelaza(limonit magnetyt hematyt) Kruszywa sztuczne- 4 grupy:1-surowców mineral.poddawanych obróbce term.(kerazyt porlit) 2-z odpad. przemysł. poddawanych obrób.term.(agloporyt żwir-żużlowy) 3-z odpad.przemysł.nie poddawanych obrób.(elporyt żużel pumex-hutnicz. 4-organicz.uzysk.ze spienion.żywic…
… . ,niesortow. Kruszywa specjalne do bet.osłon.-prod.ze skał bardzo ciężkich gł rudy metali z dużą ilością tlenku żelaza(limonit magnetyt hematyt) Kruszywa sztuczne- 4 grupy:1-surowców mineral.poddawanych obróbce term.(kerazyt porlit) 2-z odpad. przemysł. poddawanych obrób.term.(agloporyt żwir-żużlowy) 3-z odpad.przemysł.nie poddawanych obrób.(elporyt żużel pumex-hutnicz. 4-organicz.uzysk.ze spienion.żywic…
… . ,niesortow. Kruszywa specjalne do bet.osłon.-prod.ze skał bardzo ciężkich gł rudy metali z dużą ilością tlenku żelaza(limonit magnetyt hematyt) Kruszywa sztuczne- 4 grupy:1-surowców mineral.poddawanych obróbce term.(kerazyt porlit) 2-z odpad. przemysł. poddawanych obrób.term.(agloporyt żwir-żużlowy) 3-z odpad.przemysł.nie poddawanych obrób.(elporyt żużel pumex-hutnicz. 4-organicz.uzysk.ze spienion.żywic…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz