Kruszywa skalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kruszywa skalne - strona 1 Kruszywa skalne - strona 2 Kruszywa skalne - strona 3

Fragment notatki:


2.6. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne
2.6.1. Ogólna charakterystyka. Podział, nazwy i określenia
Wprowadzonew rozdziale tym podziały, nazwy i określenia dotyczą kruszyw skalnych stosowanych w budownictwie (zaprawy, betony), drogownict­wie (skladniki warstw stabilizujących, nawierzchni itp.),kolejnictwie (podsypki) i w innych działach gospodarki.
Ze względu na pochodzenie kruszywa dzielimy na grupy obejmujące:
- kruszywa naturalne, zawierające podgrupy kruszywa naturalnego niekruszonego i naturalnego kruszonego,
- kruszywa łamane, na które składają się podgrupy kruszyw zwykłych i granulowanych.
Ziarna kruszyw naturalnych (piasków i żwirów) mają kształt zbliżony do kulistego o zaokrąglonych krawędziach, a kruszywa łamane mają kształt graniasty, czyli zbliżony do prostopadłościanu, i ostre krawędzie, co zwiększa ilość próżni w stosie okruchowym. Niepożądane są ziarna wydłużone i płaskie, zwłaszcza do betonów konstrukcyjnych lub narażonych na ścieranie lub uderzenia (np. nawierzchnie drogowe). Szorstka powierzchnia ziaren jest korzystna, gdyż zwiększa przyczepność do zaczynu cementowego.
Kruszywa łamane odznaczają się jednolitością i na ogół wysoką jakością materiału, dlatego też są stosowane do betonów wyższych marek.
Klasyfikację określonego asortymentu kruszywa (naturalne) przeprowa­dza się według wielkości ziaren (frakcji),pochodzenia petrograficznego, sposobu rozdrobnienia i gęstości objętościowej (tabl. 2-6).
W zależności od uziarnienia, kruszywa dzielimy na: - drobne, o wielkości ziarn do 4 mm,
- grube, zawierające ziarna wielkości 4-63 mm, - bardzo grube, z ziarnami wielkości 63 - 250 mm.
w polskich warunkach drobne frakcje kruszyw naturalnych składają się głównie z ziarn kwarcu, żwiry natomiast, zwłaszcza polodowcowe, mają skład bardziej złożony, z przewagą skał magmowych (granity, porfiry), z dużą domieszką skał osadowych, jak piaskowce, a lokalnie domieszkę mogą stanowić nawet wapienie i dolomity.
Rozróżnia się kruszywa sortowane i niesortowane. Kruszywa naturalne są zwykle niesortowane, zwane potocznie pospółką, lub sortowane jedynie na kruszywo drobne i grube (piasek i żwir), natomiast kruszywa łamane są zwykle sortowane na poszczególne frakcje.
Pod względem gęstości objętościowej rozróżnia się kruszywa lekkie, zwykłe i ciężkie.
Kruszywa lekkie są to kruszywa porowate ze skał o gęstości objętościowej nie większej niż 1,80 g/cm3 i gęstości nasypowej w stanie zagęszczonym do 1,20 g/cm3.
W Polsce naturalne kruszywa lekkie, oprócz lekkich wapieni, prawie nie występują, dlatego też do betonów lekkich stosuje się głównie kruszywa sztuczne.


(…)

… wody i dwutlenku węgla ulegają rozkładowi, a najtrwalszy kwarc pozostaje w postaci ziarn krystalicznych.
w zależności od pochodzenia rozróżnia się:
a. Piaski rzeczne, mają one ziarna zaokrąglone, dość gładkie. W górnych odcinkach biegu rzek piaski są gruboziarniste, w miarę przemieszczania się w dół rzeki ulegają segregacji i częściowo ścieraniu i stają się coraz drobniejsze. Piaski z większych rzek…
… Bałtyckiego zasolenie jest niewielkie i mogą one być używane do zapraw i betonów. Jedynie przy stosowaniu cementu glinowego należy sprawdzić, czy zawartość soli nie wpływa ujemnie na wytrzymałość betonu lub zaprawy.
d. Piaski kopalniane (pochodzące z moren lub dawnych koryt rzecznych) mają ziarna o ostrych krawędziach i szorstkiej powierzchni. Są bardziej nasiąkliwe od piasków rzecznych. Zawierają zwykle…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz