Popiół lotny - strona 10

Odpylacze mechaniczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3976

odpylania ▲ 1 – pył odlewniczy, 2 – popiół lotny (gr = 7 m) ▲ Koncentrator odśrodkowy (multicyklon...

Termiczne metody remediacji gleb

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1778

) - rozpuszczalne fosforany (dodatek fosforanow i zasad celem immobilizacji metali ciężkich, np. ołow w popiołach...

Gęstość - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Dominik Robert Logoń
 • Matriały budowlane
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

, ponieważ odpady przemysłowe (takie jak popioły lotne z węgla kamiennego, żużle paleniskowe i hutnicze...

Przemysł siarkowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krzysztof Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2373

popiołu lotnego - zbędność podgrzewania oczyszczonych gazów - brak odpadów - pełna utylizacja SO2...

Korozja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Cecylia Bieguszewska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1141

składniki atmosfery: siarkowodór, dwutlenek węgla, sadza, popioły lotne; Gazy odlotowe z procesów chem...

Wykład - Spoiwa mineralne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1470

krzemionkowego (D), pucolany (P - naturanej; Q - przemysłwej), popiołu lotnego (V - krzemionkowego...