Korozja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korozja-opracowanie - strona 1 Korozja-opracowanie - strona 2 Korozja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

15 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE stalowych konstrukcji specjalnych. Metody badań i renowacji powłok antykorozyjnych
Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji specjalnych
Powłoki lakierowe
(najpowszechniejsza metoda bo: niski koszt, różnorodność właściwości ochronnych)
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I PROFIL POW.
Żeby zapewnić skuteczność i trwałość powłok lakierowych (i przyczepność powłok, ograniczyć pęcherzenie, spękanie i inne wady) przed malowaniem trzeba oczyścić powierzchnię. Trzeba usunąć:
• zgorzelina i rdza;
• kurz, pył, zatłuszczenia;
• stare, zniszczone powłoki lakierowe;
• zanieczyszczenia jonowe (rozpuszczalne w wodzie sole - chlorki i siarczany)
Metody przygotowania powierzchni przed malowaniem
• metody strumieniowo-ścierne, zapewniające najlepszy stopień przygotowania powierzchni;
• metody mechaniczne ręczne lub za pomocą narzędzi z napędem mechanicznym - skrobanie, młotkowanie, szczotkowanie, szlifowanie;
• metody fizykochemiczne - mycie, odtłuszczanie;
• metody chemiczne - trawienie, stosowanie odrdzewiaczy;
• metoda płomieniowa - opalanie zgorzeliny, starych powłok płomieniem acetylenowym (nie nadaje się do elementów o grubości mniejszej niż 4 mm);
• czyszczenie wodą pod wysokim i bardzo wysokim ciśnieniem, powodujące usunięcie wszystkich zanieczyszczeń, ale nie zapewniające uzyskania odpowiedniej chropowatości powierzchni.
Dobór metody przygotowania powierzchni zależy od:
• wielkości i kształtu konstrukcji;
• rodzaju materiału podłoża;
• agresywności środowiska eksploatacji;
• charakteru zanieczyszczeń wymagających usunięcia;
• wymaganego okresu trwałości powłoki lakierowej;
• rodzaju systemu powłokowego i wymagań odnośnie przygotowania powierzchni pod powłokę farby do gruntowania;
• stanu wyjściowego powierzchni.
Profil powierzchni
Odpowiedni profil powierzchni zapewnia dobrą przyczepność. Wymagania dotyczące profilu powierzchni (chropowatości) uzależnione są od rodzaju wyrobów lakierowych przewidzianych do zastosowania na danym obiekcie. WYROBY LAKIEROWE DO ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH
Powłoki: minimalizują kontakt podłoża ze środowiskiem i inhibitują reakcje korozyjne.
Rola powłok w systemie powłokowym
System powłokowy na konstrukcje stalowe składa się zazwyczaj z następujących powłok:
 powłoki gruntowej, która powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością do
podłoża, dobrymi właściwościami antykorozyjnymi oraz zapewnieniem dobrej przyczepności następnych powłok;


(…)

… zasad:
 temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od punktu rosy;
 temperatura otoczenia i wilgotność względna powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w karcie produktu, podanymi przez producenta farby.;
 w przypadku konieczności prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach (okresy jesienne lub zimowe) należy stosować farby nadające się do tego celu, np. farby epoksydowe…
…, w zanurzeniu w wodzie, w glebie i w innych środowiskach korozyjnych);
KOROZJA ATMOSFERYCZNA
- O szybkości procesu korozji w powietrzu decydują: wilgotność względna, zanieczyszczenia, temperatura
- Korozyjne składniki atmosfery: siarkowodór, dwutlenek węgla, sadza, popioły lotne; Gazy odlotowe z procesów chem.: chlor, chlorowodór tlenki azotu, rozpuszczalniki organiczne.
- chemiczna (wysokotemperaturowa…
…. Farby polimocznikowe mogą w połączeniu z poliuretanowymi tworzyć semistrukturalne membrany, nakładane metodą natrysku, dobrze tolerujące wilgotne podłoże, przeznaczone m. in. do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni rurociągów i zbiorników
Farby oparte na spoiwach hybrydowych (ograniczono - nieograniczonych)
dobra giętkość, odporność na alkalia, odporność na kwasy, odporność na promieniowanie UV…
… (katody); szczeliny są słabiej napowietrzone - mocniej korodują
- korozja wżerowa - miejscowe ubytki penetrujące w głąb metalu, powstające głównie na powierzchni metali ulegających pasywacji (stale nierdzewne, aluminium);
- korozja galwaniczna - korozja kontaktowa - niszczenie metali na styku z innymi materiałami - wzrost szybkości korozji metalu mniej szlachetnego na jego styku z metalem…
… oddziaływaniu atmosfery tworzy się zwarta warstewka ochronna (PATYNA) produktów korozji, skutecznie hamująca przebieg dalszego procesu rdzewienia stali. (podstawowy składnik stopowy obniżający korozję to miedź; ale też: fosfor, chrom, nikiel, molibden)
Podatność na korozję w zależności od doboru kształtowników

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz