Powłoki malarskie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powłoki malarskie - omówienie - strona 1 Powłoki malarskie - omówienie - strona 2 Powłoki malarskie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INŻYNIERIA POWIERZCHNI
POWŁOKI MALARSKIE
I. WSTĘP
Powłoki malarskie należą do grupy powłok ochronnych otrzymywanych metodami chemicznymi i elektrochemicznymi.
Nakładanie powłok malarskich jest najbardziej rozpowszechnioną techniką zabezpieczenia warstw wierzchnich metalowych i niemetalowych wyrobów. Zabezpieczają przed korozja, erozją betonu, czy gniciem drewna.
Technika ta jest możliwa do realizacji zarówno w zakładzie produkcyjnym jak również w warunkach polowych z użyciem pistoletu lub zwykłego pędzla.
Technika lakierowania stanowi około 80% zabezpieczeń antykorozyjnych, ale nie daje trwałego zabezpieczenia. Powłoki lakiernicze ulegają niestety niszczeniu poprzez działanie czynników zewnętrznych. Gdy powłoka malarska jest prawidłowo dobrana i wykonana zabezpiecza powierzchnie metalowe na okres około 4 - 6 lat.
Aby proces zabezpieczania był prawidłowo przeprowadzony należy przestrzegać następujących wymagań:
przygotowanie powierzchni przed malowaniem (czyszczenie),
dobór techniki lakierowania,
dobór materiałów lakierniczych wierzchnich i podkładowych, w zależności od warunków eksploatacji,
konserwacja i renowacja powłok w czasie eksploatacji.
II. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO MALOWANIA
Na skuteczność zabezpieczenia przez powłoki malarskie wpływ ma stan powierzchni i stopień jej czystości. Przedmioty przeznaczone do lakierowania nie mogą mieć ostrych krawędzi, zadziorów, pęknięć itp. Powierzchnia natomiast musi mieć pewną chropowatość, która nie powinna wpływać na efekt końcowy - dekoracyjny.
Powierzchnia metalowa przeznaczona do lakierowania powinna być wolna od zgorzeliny, luźnych tlenków oraz odtłuszczona. Stopień przygotowania powierzchni zależy od wymagań efektu końcowego np.: w samochodach powierzchnie są dokładnie przygotowywane a podkład szlifowany dodatkowo wodoodpornym papierem ściernym. Przy konstrukcjach stalowych ograniczenie jest do czyszczenia szczotkami drucianymi, ręcznie lub maszynowo.
Pierwszą operacją mechanicznego oczyszczenia powierzchni jest odtłuszczenie zabezpieczające przed rozmazywaniem plam podczas czyszczenia, zanieczyszczeniem papieru ściernego, szczotek czy ścierniwa. Najskuteczniejsze jest odtłuszczanie w parach rozpuszczalników lub odtłuszczanie alkaliczne (w temperaturze 80 - 90 stopni ).

(…)

… powoduje przy nakładaniu kolejnej warstwy to, iż poprzednia powłoka może być częściowo rozpuszczona. Drugie malowanie należy przeprowadzić po pewnym czasie. Dobrze nałożona podwójna powłoka powoduje zmniejszenie niebezpieczeństwa nieszczelności powłoki po pierwszym malowaniu.
Do tej grupy substancji błonotwórczych należą: polimery i ich mieszaniny, żywice syntetyczne (chlorokauczuk, kopolimery, chlorki winylu) oraz naturalne (szelak, kalefonia), asfalty i bitumy, estry, celulozy.
PROCESY SCHNIĘCIA Z UDZIAŁEM TLENU
Materiały błonotwórcze podlegające tym procesom to głównie oleje roślinne, produkty modyfikacji tych olejów innymi związkami lub żywice syntetyczne modyfikowane olejami lub pochodnymi olejów.
Rolę składnika aktywnego stanowi tu olej lub produkt jego wstępnej przemiany. Są to procesy samoutleniania (autooksydacja) oraz polimeryzacja tlenowa (oksypolimeryzacja) i addycyjna substancja błonotwórcza. Oleje roślinne zawierają głównie trójglicerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych. Utlenieniu ulega łańcuch nienasyconego kwasu tłuszczowego, najczęściej w miejscu grup metylenowych z wytworzeniem wodoronadtlenku.
W efekcie działania tlenu w powłoce znajdują się też różnorodne produkty powstałe…
…, ftalowe, karbamidowe, chlorokauczukowe. Stwarzają one jednak duże zagrożenie pożarowe, z uwagi na duże ilości zgromadzonego materiału powłokowego w wannie i dużą powierzchnię parowania rozpuszczalników. Za stosunkowo bezpieczne uważa się lakiery rozcieńczone trójchlorotylenem. Bezpieczne są lakiery wodororozcieńczalne, które są otrzymywane z żywic zawierających grupę karboksylową. MALOWANIE…
… jednej z reakcji:
polimeryzacja - reakcja łączenia się prostych związków małocząsteczkowych (merów) w związek wielkocząsteczkowy, zwany polimerem, bez wydzielania produktów ubocznych reakcji,
polikondensacja - reakcja, w której małe cząsteczki reagując ze sobą tworzą większą cząsteczkę nowego związku z równoczesnym wydzielaniem się produktu ubocznego w postaci prostego związku chemicznego (wody…
… i wodorozcieńczalnych oraz ketony zawierające grupę tlenku węgla i charakteryzują się dużą zdolnością rozpuszczania. Są to: aceton, metyloetyloketon, cykloheksanon. Stosowane są do farb nitrocelulozowych
rozpuszczalniki aromatyczne to homologi benzenu o różnych temperaturach wrzenia, otrzymywane z destylacji smoły. Są to: ksylen, toulen oraz solwentanafta. Stosowane są do farb chlorokauczukowych, poliwinylowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz