[LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia Ocena intensywności przebiegów procesów korozyjnych.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5026
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
[LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia Ocena intensywności przebiegów procesów korozyjnych. - strona 1 [LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia Ocena intensywności przebiegów procesów korozyjnych. - strona 2 [LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia Ocena intensywności przebiegów procesów korozyjnych. - strona 3

Fragment notatki:


Ponadto w notatce znajduje się porównanie średnich szybkości korozji w g/m2 na dobę, dla niektórych metali i różnych środowisk (zestawione w tabeli). W dokumencie jest także wykres przedstawiający szybkość korozji niektórych metali w powietrzy w zależności od czasu.
Dalsza część sprawozdania traktuje o sposobach ochrony maszyn i ich części przed korozją. Notatka zawiera informacje na temat: jakie rozwiązania konstrukcyjne zmniejszają szybkość procesów korozyjnych, jakie są przykłady złącz spawanych, jak wygląda klasyfikacja metod ochrony przeciwkorozyjnej, jak wygląda schemat rozwiązań ochrony katodowej, jakie są metody przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych, jak wygląda przygotowanie powierzchni przed malowaniem, jakie są stopnie zniszczenia powłoki, jakie są metody oczyszczania powierzchni, na czym polega oczyszczanie w rozpuszczalnikach organicznych, na czym polega oczyszczenie alkaliczne, na czym polegają kąpiele emulsyjne kwaśne, na czym polega trawienie w kwasach, co to jest odrdzewianie w stopionych alkaliach, na czym polega szlifowanie i bębnowanie, na czym polega oczyszczanie płomieniowe. Ponadto z notatki można się dowiedzieć: jakie wyróżniamy metody oczyszczania mechanicznego, jakie wyróżniamy rodzaje ścierniw, na czym polega komponowanie systemu powłokowego, jakie są właściwości powłok. Dodatkowo sprawozdanie zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy sposoby oceny procesu korozji, na czym polega metoda makro, na czym polega metoda kwadratów, jaki jest wzór na stopień skorodowania, co to jest metoda oceny korozji podpowłokowej.

Ćwiczenie nr 6
Temat: Ocena intensywności przebiegów procesów korozyjnych.
Sprawozdanie należy sporządzić w grupach 3- 4 osobowych
Wstęp teoretyczny:
Rodzaje korozji i sposoby jej zapobiegania;
Część praktyczna:
Ocena stanu powłok malarskich i określenie sposobu ich regeneracji;
Określenie szybkości procesów korozyjnych w zależności od rodzaju materiału z którego wykonano próbkę badaną, środowiska w którym przebiegają procesy korozyjne, a także sposobu zabezpieczenia próbki przed korozją. Wnioski. Korozją nazywamy niepożądane procesy niszczenia metali wskutek chemicznego i fizykochemicznego oddziaływania środowiska.
W zależności od warunków w jakich przebiega proces korozji rozróżnia się następujące rodzaje korozji:
Korozja atmosferyczna przebiega w normalnej atmosferze lub atmosferze wilgotnego gazu. Jest to najbardziej powszechnie występujący proces korozji.
Korozja ziemna (glebowa) jest spowodowana agresywnym działaniem gleby.
Korozja gazowa metali zachodzi w atmosferze suchych gazów. Najczęściej jest to proces przebiegający w podwyższonych temperaturach.
Korozja w nieelektrolitach obejmuje przypadki działania na metal agresywnych związków organicznych nie wykazujących wyraźnego przewodnictwa elektrycznego (np. korozja w ropie naftowej i jej pochodnych o dużej zawartości siarki).
Korozja w elektrolitach odbywa się w obecności wilgoci, wody naturalnej oraz roztworów wodnych.
Elektrokorozja jest spowodowana przepływem prądu i różnicą potencjałów od źródła zewnętrznego (np. prądy błądzące w okolicy uziemionych słupów linii wysokiego napięcia czy trakcji elektrycznej).
Korozja kontaktowa występuje w warunkach kontaktu dwu elementów konstrukcyjnych wykonanych z metali o różnym potencjale elektrochemicznym (miejsca złącz elementów karoserii samochodów).
Korozja naprężeniowa jest wywołana równoczesnym działaniem środowiska korozyjnego i naprężeń mechanicznych. Najbardziej groź

(…)

… i zgorzeliny. Szczotkowanie może być stosowane jako operacja dodatkowa przy usuwaniu zanieczyszczeń pozostałych po skrobaniu, młotkowaniu lub oczyszczaniu płomieniowym. Fakt niecałkowitego oczyszczenia powierzchni z produktów korozji znacznie ogranicza adhezję podkładu i tworzenie systemu powłokowego. Do szczotkowania używane są szczotki druciane lub szczotki druciane przystosowane do napędu mechanicznego…
… powłoki malarskie, tłuszcze i inne zanieczyszczenia organiczne, rdzę w niewielkim stopniu. Metody tej nie można stosować do oczyszczenia elementów cieńszych niż 4 mm z uwagi na możliwość odkształcenia.
PODSTAWOWE METODY OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO
Skrobanie jest w zasadzie wstępną operacją stosowaną przy zgrubnym oczyszczaniu konstrukcji stalowych. Do skrobania używane są skrobaki płaskie, trójkątne…
…/2
Sa2
Sa1
St3
St2
FL
Skrobanie
x
x
Młotkowanie
x
v
x
Szczotkowanie
x
v
x
Szlifowanie
v
x
v
x
x
Oczyszcz. płom.
v
x
Obr. str. ścierna
x
x
x
x
x
x
x
Nie można
v
Można uzyskać warunkowo
x
Można uzyskać
I stopień - powierzchnia metaliczna, czysta, o jednolitej barwie. Zgorzelina, rdza i inne zanieczyszczenia usunięte są całkowicie.
II stopień - powierzchnia niejednolita, matowa, szara lub ciemno-szara…
… elektrochemiczna
Z tworzyw sztucznych
Gumowe
Malarskie
Powłoki organiczne Odtłuszczanie
Odrdzewianie powierzchni za pomocą odrdzewiaczy fosforowych
Chemiczne Osuszanie powierzchni przed malowaniem
Opalanie starej powłoki palnikiem
Termiczne
Odkurzanie
Szczotkowanie mechaniczne
Ręczne skrobanie, szczotkowanie
Mechaniczne Metody przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych
Metody przygotowania…
…), a podłoże jest skorodowane. Uszkodzenia te łącznie przekraczają 5% powierzchni malowanej. Przy pierwszym stopniu zniszczenia powłoki należy nałożyć jedną warstwę farby nawierzchniowej w miejscach usuniętej warstwy zewnętrznej nie przylegającej. Przy drugim stopniu trzeba dodatkowo gruntować miejsca oczyszczone do podłoża, po czym nałożyć warstwę wierzchnią. Malowania uzupełniające (renowację powłoki…
… jest w ogromnym stopniu uzależniony od typu i granulacji ścierniwa. Dobór ścierniwa i jego granulacji zależy zwykle od rodzaju obróbki strumieniowo-ściernej, rodzaju zanieczyszczeń powierzchniowych, rodzaju i wielkości przedmiotu, materiału obrabianego przedmiotu oraz od wymaganej chropowatości powierzchni.
Rodzaje ścierniw:
śrut żeliwny łamany, kulisty;
śrut stalowy cięty i staliwny (kulisty i łamany);
korund
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz