Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego   - strona 1 Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego   - strona 2 Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego   - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Ochrona antykorozyjna przystanku autobusowego
Kielce 2011
Spis treści
Definicja korozji……………………………………………3
Zapobieganie korozji…………………………………….....4
Opis skorodowanego obiektu oraz środowiska w jakim
pracuje……………………………………………………….6
Wybór zabezpieczenia antykorozyjnego…………………..9
Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych……………9
Zalecenia eksploatacyjne………………………………….11
Renowacja………………………………………………….11
Literatura…………………………………………………..12
Definicja korozji
Korozja jest to oddziaływanie fizykochemiczne między metalem i środowiskiem, w wyniku, którego powstają zmiany we własnościach stali , które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia funkcji metalu, środowiska lub układu technicznego, którego są częściami. Zjawiska korozyjne najczęściej klasyfikuje się według mechanizmów, typów zniszczeń korozyjnych, środowiska i występowania w danej gałęzi przemysłu. Jest naturalnym wrogiem metali. Zwykła stal reaguje z tlenem w powietrzu, co powoduje powstanie na powierzchni stali warstwy tlenku żelaza. Powierzchnia ta jest ekstremalnie porowata i pozwala na dalsze utlenianie stali, powodując korozję, której efektem jest rdza. Innymi słowy korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa.
Korozja elektrochemiczna jest wynikiem działania lokalnych ogniw galwanicznych tworzących się na powierzchni metalu. W każdym przypadku istotnym składnikiem tych ogniw jest roztwór elektrolitu. W przypadku korozji atmosferycznej elektrolitem jest skondensowana wilgoć i woda opadowa zawierająca zawsze pewną ilość rozpuszczonych substancji takich jak tlen, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu i inne. Właściwym procesem korozyjnym wywołanym przez działanie wspomnianych ogniw korozyjnych jest proces anodowy (przejście atomów metalu M do roztworu w postaci jonów dodatnich M

(…)

… jest z biegunem ujemnym. Ochrona przed korozją za pomocą powłok ochronnych
Powszechnie stosowanymi powłokami ochronnymi są:
powłoki nieorganiczne: metalowe i niemetalowe,
powłoki organiczne: farby, lakiery, tworzywa sztuczne, smoła i smary.
Powłoki metalowe dzielimy na dwie grupy: powłoki anodowe i katodowe. Powłoki anodowe są wykonane z metali o bardziej ujemnym potencjale elektrochemicznym (mniej szlachetnych…
… w miejscu uszkodzenia jest większa niż w przypadku braku powłoki katodowej. Metaliczne powłoki ochronne mogą być nakładane przez: zanurzenie w ciekłym metalu, platerowanie (zwalcowanie na gorąco), natryskiwanie roztopionego metalu na powierzchnię chronioną i elektrolizę. Niemetaliczne powłoki ochronne wywoływane są na powierzchni metali przez wytworzenie na niej związku chemicznego w wyniku zabiegów chemicznych jak:
utlenianie (oksydowanie) mające na celu wytworzenie na chronionym metalu pasywnych warstewek tlenkowych,
fosforanowanie za pomocą kwasu fosforowego (tworzą się trudno rozpuszczalne fosforany metali),
chromianowanie za pomocą mieszaniny kwasu chromowego i siarkowego w wyniku którego tworzą się powłoki chromianowe.
Do niemetalicznych powłok ochronnych zalicza się również emalie szkliste…
….
Renowacja
Przy prawidłowo wykonanych wszystkich punktach eksploatacji kolejne zniszczenie przystanku do takiego stopnia w jakim był może nastąpić dopiero za 10 lat. Tyle czasu mogą wytrzymać wszystkie powłoki ochronne jakie zostały użyte do zabezpieczenia przystanku. Czas ten został jednak określony przy niezmiennym środowisku i założeniu, że intensywność spalin z samochodów nie zmieni się i w pobliżu…
… i stwierdzić czy nie trzeba jej wymienić.
Literatura
WWW.chemia.demi.pl- korozja, zapobieganie korozji; 2010
WWW.wikipedia.pl- korozja elektrolityczna i chemiczna; 2010
WWW.nobiles.pl- słownik pojęć; 2010
PN-78/H-04610, Polski Komitet Normalizacji i Miar; Warszawa 1978;
PN-EN ISO 11303, Polski Komitet Normalizacyjny; Warszawa 2010;
PN-EN ISO 12944-5, Polski Komitet Normalizacyjny; Warszawa 2009;
PN-EN ISO 12944-1, Polski Komitet Normalizacyjny; Warszawa 2001;
J. Ujma, Z. Więckowska ,,Korozja metali” Częstochowa 1977.
12

… zrobić to bardzo starannie i dokładnie, aby usunąć wszystkie pozostałości farby, brudu, kurzu. Czynność tą wykonujemy na każdym kawałku przystanku. Kolejnym krokiem jest za pomocą szczotek drucianych usunięcie produktów korozji ze złączeń ścian i wsporników. Najważniejszym jednak krokiem jest piaskowanie. Po oczyszczeniu warstwy wierzchniej, następną czynnością będzie piaskowanie. Ścierniwo wyrzucane…
… znajduję się przystanek nie jest środowiskiem agresywnym, gdyż oprócz spalin i zanieczyszczeń w atmosferze nie jest wytwarzany żadny inny mikroklimat. Jednak jako ilość i głębokość występującej korozji oraz procentowość spalin środowisko należy zakwalifikować jako C3- konstrukcji stalowej na zewnątrz w atmosferze pozbawionej silnych zanieczyszczeń wynikających z bliskości źródeł emisji gazów przemysłowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz