Popiół lotny - strona 11

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1862

Właściwości pucolanowe popiołu lotnego to zdolność do: reakcji z Ca(OH)2 Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

; cząstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, pyły z produkcji cementu, pyły...

Odpady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Manusiewicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1841

) + CaO + popioły lotne o różnym stopniu uwodnienia Właściwości - takie jak gips planowana produkcja - 2,5...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

koloidalnych wynosi: od 1 nm do 1000 nm 203 Właściwości pucolanowe popiołu lotnego to zdolność do: reakcji z Ca...

Budownictwo komunikacyjne - rozporządzenie ministra transportu

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

[ p i c ]  Dz.U.99.43.430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 14 maja 1999r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca...

Ekologia wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3038

dodatków modyfikujących właściwości mieszanin doszczelniających (np. popiołu lotnego ze spalania węgla...