Chemia budowlana - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia budowlana - skrypt - strona 1 Chemia budowlana - skrypt - strona 2 Chemia budowlana - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


110
Absorpcja to:
pochłanianie cząstek jednej fazy w całej objętości drugiej fazy
114
Al2O3 jest tlenkiem amfoterycznym ponieważ:
związany z woda wykazuje cechy zarówno kwasowe jak i zasadowe
211
Alit - minerał występujący w klinkierze cementu portlandzkiego ma wzór:
Ca3SiO5
C3S
3CaO x SiO2
94
Amfolity są to:
związki chemiczne zawierające w cząsteczce zarówno grupy kwasowe, jak i zasadowe
262
Anhydryt II i gips różnią się:
składem chemicznym i budową krystaliczną
139
Anizotropia jest to:
wykazywanie przez ciało różnych właściwości zależnie od kierunku
306
Anodą w ogniwie galwanicznym jest metal:
o bardziej ujemnym potencjale elektrochemicznym
144
Anomalna rozszerzalność wody podczas zamarzania jest spowodowana:
asocjacją cząsteczek
166
Anormalna rozszerzalność wody, wysoka temperatura wrzenia i dobra zdolność rozpuszczania różnych substancji wynika z:
dipolowego charakteru cząsteczki wody
208
Beton polimerowo-cementowy typu "pre-mix" powstaje w wyniku:
dodania do mieszanki betonowej polimerów niereaktywnych chemicznie
131
Brak kierunkowości właściwości fizycznych (charakterystyczny dla cieczy) jest to:
izotropia
102
Cecha wspólna następujących minerałów skałotwórczych kalcyt, magnezyt, dolomit to:
są to węglany
228
Cement portlandzki należy do:
spoiw hydraulicznych, ponieważ twardnieje zarówno pod wodą, jak i na powietrzu
226
Cement portlandzki powstaje w wyniku:
wspólnego wypału wapieni i glin
99
Ciało w stanie szklistym jest to:
przechłodzona ciecz
57
Ciepło przemiany izobarycznej odpowiada zmianie:
entalpii
84
Ciśnienie krytyczne jest to:
najniższe ciśnienie, pod którym można skroplić gaz
4
Cztery liczby kwantowe: główna (n), poboczna (l), magnetyczna (m) i spinowa (s) określają:
stan energetyczny elektronu w atomie
92
Czynnik hamujący przebieg reakcji chemicznej to:
inhibitor
121
Diadochia polega na:
zastępowaniu jonów, atomów lub cząsteczek w sieci krystalicznej przez inne o podobnych wymiarach
157
Dipolowa budowa cząsteczek wody H2O jest przyczyną:
asocjacji
295
Dla polikrzemianów charakterystyczne jest występowanie wiązań:
Si-O
75
Dla reakcji A + B = C + D przebiegającej w fazie gazowej wzrost ciśnienia spowoduje przesunięcie równowagi reakcji w kierunku:


(…)

…, to jest to:
Zawiesina
53
Jeśli zmiana potencjału termodynamicznego delta G = 0, to:
układ znajduje się w stanie równowagi
225
Klinkieryzacja to:
etap syntezy składników cementu przebiegający w fazie ciekłej
11
Kolejność uszeregowania wiązań: atomowe - atomowe spolaryzowane - jonowe wynika z:
rosnącej różnicy elektroujemności atomów w cząsteczce
193
Koloidy liofobowe:
są nieodwracalne
119
Komórka elementarna CaO…
… liczba elektronów dla powłoki M o głównej liczbie kwantowej n = 3 wynosi:
18, ponieważ 2n{2} = 18
33
Maksymalna liczba elektronów dla powłoki N, o głównej liczbie kwantowej n = 4, wynosi:
32, bo 2n{2} = 32
38
Metale odznaczają się:
małą wartością elektroujemności Eu < 1,8
227
Metoda sucha produkcji cementu portlandzkiego w stosunku do metody mokrej:
jest mniej energochłonna, a otrzymany cement zawiera…
…-) / cH2O
179
Stężenie molowe roztworu jest to:
liczba moli substancji rozpuszczonej zawarta w 1 dm3 roztworu
112
Surowiec ceramiczny kaolinit to:
krzemian glinowy Al2O3 x 2SiO2 x 2H2O
205
Symbol S w chemii cementu oznacza:
dwutlenek krzemu
24
Synonimem wiązania jonowego jest wiązanie:
Biegunowe
96
Szkło okienne to:
ciecz przechłodzona
264
Szkło wodne jako spoiwo jest:
kwasoodporne ale nieodporne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz