Gęstość - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gęstość - wykład - strona 1 Gęstość - wykład - strona 2 Gęstość - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Materiały budowlane mają wiele właściwości, które decydują o ich zastosowaniu. Do podstawowych właściwości fizycznych, które określają wartość techniczną materiału, zalicza się: gęstość, gęstość pozorną, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, higroskopijność, kapilarność, odporność na zamrażanie, przewodność cieplną, rozszerzalność cieplną i ognioodporność.
GĘSTOŚCIĄ (gęstością właściwą - ) nazywa się masę jednostki objętości materiału w stanie zupełnej szczelności (bez porów). Gęstość oblicza się ze wzoru:
gdzie:
- masa próbki [g],
- objętość próbki bez porów [cm3]. W praktyce budowlanej gęstość służy przeważnie do obliczania porowatości lub szczelności. Zależy ona przede wszystkim od składu chemicznego materiału. Gęstość materiałów pochodzenia mineralnego, np. kamieni naturalnych, wynosi 2,3 - 3,5 [g/cm-3], materiałów pochodzenia organicznego waha się od 1,0 do 1,6 [g/cm-3], natomiast gęstość metali jest bardzo różna i wynosi od 1,7 do 20,0 [g/cm-3]. Aby obliczyć gęstość materiału, należy go wysuszyć do stałej masy (temperatura suszenia zależy od budowy chemicznej materiału). Pomiar objętości „absolutnej” przeprowadza się bądź w piknometrze (pomiar dokładny) bądź w objętościomierzu Le Chateliera (pomiar przybliżony)stosowanym często w badaniu materiałów budowlanych.
GĘSTOŚCIĄ POZORNĄ (gęstością objętościową ) nazywa się masę jednostki objętości wysuszonego materiału łącznie z porami. Gęstość pozorną określa się ze wzoru:
gdzie:
- masa materiału suchego w stanie dowolnej porowatości [g],
- objętość materiału [cm3]
W praktyce gęstość pozorną określa się w kg·m-3 , t·m-3.Gęstość pozorna zależy przede wszystkim od struktury materiału. Jest ona przeważnie mniejsza od gęstości tego samego materiału. Niektóre materiały, takie jak szkło, stal, bitumy, ze względu na strukturę jednorodną mają gęstość równą gęstości pozornej. Gęstość pozorna materiału ma duże znaczenie praktyczne - pozwala w przybliżeniu określić inne jego właściwości, a zatem ocenić przydatność materiału do budowy poszczególnych elementów budowli. Przykładowo materiał o niskiej gęstości pozornej jest materiałem porowatym, dobrym izolatorem ciepła, ma stosunkowo niską wytrzymałość i najczęściej znaczną nasiąkliwość. Gęstość pozorna jest podstawą ustalenia obciążeń elementów budowli, określenia udźwigu potrzebnych podnośników i urządzeń transportowych itp. Gęstość pozorną nazywaną nasypową materiałów sypkich oznacza się przy użyciu objętościomierza cylindrycznego, w którym mierzy się objętość ( ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz