Nasiąkliwość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nasiąkliwość - strona 1

Fragment notatki:

Nasiąkliwość, definicje, wzory, jednostki.
Nasiąkliwością materiału nazywamy zdolność wchłaniania oraz utrzymania wody, przy maksymalnej jej zawartości. Wartość liczbowa nasiąkliwości oblicza się ze stosunku ilości wody wchłoniętej do masy lub objętości próbki materiału suchego. Jeżeli wartość te obliczamy w stosunku do masy próbki mamy do czynienia z nasiąkliwością wagowa (nw), natomiast jeżeli obliczamy w stosunku do objętości próbki(V) mamy do czynienia z nasiąkliwością objętościowa (no). Wartości te obliczamy ze wzorów
nw=((mn-m)/m)*100%
no= ((mn-m)/V)*100%
gdzie
mn -masa próbki nasyconej woda [g,kg]
m- masa próbki suchej [g,kg]
V- objętość próbki suchej
Stosunek:
n0 / nw=(mn-m)/V (mn-m)/m=m/v=ρp tzn. jest liczbowo równy gęstości pozornej materiału. Stad po przekształceniu otrzymuje się zależność:
no=nwρp Dla materiałów których gęstość pozorna jest równa jedności nasiąkliwość wagowa i objętościowa ma te same wartości. Dla materiałów o gęstości pozornej większej od jedności : nwn0 Objętość wchłanianej wody jest równa objętości porów w taki przypadku gdy ścianki są przesiąkliwe lub otwarte. W mat. O bardzo malej gęstości pozornej(bardzo lekkich), nasiąkliwość wagowa może osiągnąć dużą wartość, a niekiedy nawet przekraczać 100%. Nasiąkliwość osiąga wartość max gdy odbywa się w podciśnieniu. Zasady nasycania materiałów woda są różne i zależą przede wszystkim od rodzaju materiałów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz