Matriały budowlane

note /search

Gęstość - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Matriały budowlane
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1771

Materiały budowlane mają wiele właściwości, które decydują o ich zastosowaniu. Do podstawowych właściwości fizycznych, które określają wartość techniczną materiału, zalicza się: gęstość, gęstość pozorną, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, higroskopijność, kapilarność, odporność na zam...

Sprawozdanie - spoiwa mineralne

 • Politechnika Wrocławska
 • Matriały budowlane
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3612

Spoiwa Mineralne Ćwiczenie 4: Cement Oznaczenie stopnie rozdrobnienia cementu metodą Blaine'a (obliczenie powierzchni właściwej). Dane: ρ = 3,03 g/cm3 V = 1,71 cm3 m = 5,18 g ρ0 = 3,09 g/cm3 S0 = 3180 cm2/g e = 0,5 t0 = 169 s temp = 21۫C V = 1,71 cm3 Wzór: [cm2/g] Wnioski:

Cechy fizyczne materiałów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Matriały budowlane
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1498

CECHY FIZYCZNE MATERIAŁÓW Gęstość - masa jednostki objętości materiału bez uwzględnienia porów wewnętrznych, Gęstość pozorna - masa jednostki objętości materiału wraz z porami wewnątrz, Gęstość nasypowa - masa jednostki objętości materiałów sypkich (w stanie luźnym lub wstrząśnionym), Szczelność...

Cechy mechaniczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Matriały budowlane
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1120

CECHY MECHANICZNE Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie Wytrzymałość na zginanie Sprężystość - zdolność materiałów do powracania do pierwotnej postaci po usunięciu działającej siły, Plastyczność - zdolność do zachowania odkształceń trwałych po usunięciu siły Ciągliwość - podatność materiału n...

Materiały kamienne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Matriały budowlane
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

MATERIAŁY KAMIENNE Ze względu na materiał z jakiego złożone są materiały budowlane dzielimy je na: Kamienne, Betonowe, Ceramiczne, Drewniane, Metalowe, Ze względu na zastosowanie: izolacyjne, podłogowe, ścienne, Materiały kamienne wydobywa się ze złóż skał twardych usuwanych z wierzchnich war...

Szkło - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Matriały budowlane
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2436

SZKŁO Szkłem nazywa się ciało bezpostaciowe powstałe w wyniku ostudzenia stopionej mieszaniny odpowiednio dobranych surowców szklarskich. Podstawowymi surowcami do produkcji szkła jest krzemionka stosowana zazwyczaj w postaci piasku kwarcowego (SiO­2­), soda kalcynowana (Na2CO3) lub potaż (K2CO3), ...

Zadania egzaminacyjne z materiałów budowlanych

 • Politechnika Wrocławska
 • Matriały budowlane
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1463

Zadania egzaminacyjne z materiałów budowlanych Zestawić w tabelce ( 4 kolumny) typowe warunki eksploatacji, I- materiałów opartych na bitumach, II- na cemencie, III- na drewnie. Wymienić główne cechy ceramiki budowlanej , podział z przykładami wyrobów. Czym się różnią tradycyjne pustaki od protonu?...