Cechy mechaniczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy mechaniczne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

CECHY MECHANICZNE
Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie
Wytrzymałość na zginanie
Sprężystość - zdolność materiałów do powracania do pierwotnej postaci po usunięciu działającej siły,
Plastyczność - zdolność do zachowania odkształceń trwałych po usunięciu siły
Ciągliwość - podatność materiału na znaczne odkształcenia plastyczne pod wpływem sił rozciągających,
Pełzanie - nieprzerwany wzrost odkształceń plastycznych po zmniejszeniu siły,
Relaksacja -zanik lub spadek naprężeń przy stałym odkształceniu,
Twardość - jest to odporność materiału na odkształcenia trwałe pod wpływem sił skupionych,
wardość można badać następującymi metodami:
skalą Mosha,
metoda Brinella,
metodą Rockwella,
ścieralność - podatność materiału na zmniejszanie masy, grubości i wymiarów pod wpływem czynników ścierających,
odporność na uderzenia - zdolność materiału do wytrzymywania nagłych dynamicznych uderzeń. Miarą jest praca niezbędna do zniszczenia próbki.
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Charakteryzują reakcję mat.na działanie różnego rodzaju sił;
Obciążenie,naprężenie,ciśnienie:siła działająca na jednostkę powierzchni [N/m2]
1AT=1[kg/cm2]=0,1[MN/m2]=1Mpa
Rodzaje naprężeń:
+czysto liniowe - rozciągające i ściskające σ=F/A;
+styczne, ścinające - czyste ścinanie τ=Fs/A
+rozciąganie osiowe - σ=F/A;
+hydrostatyczne - p=(-P/A);
reakcją mat. na obciążenie jest odkształcenie
+odkształ.ścinaniem γ=(W/l0)=tgΘ;
+odkształ.objętościowe Δ=(ΔV/V);
+odksz.ścisk.-rozciąg. σ=E*εn; E-m.Younga
+odkszt.nap.styczne: τ=G*γ ; G-m.ściskania
+odksz.ciśn.hydrostat: p=-k*( ΔV/V);
k-moduł objętościowy
współczynnik Poissona υ=(-εn(poprz)/ εn(podł.));
Odkształcenia sprężyste zanikają z prędkością dźwięku po odjęciu obciążenia;
Plastyczne(postaciowe) - metale, większość tw. Sztucznych;
Kruche - mat.niemetaliczne i nieorganiczne (kamień, ceramika, szkło);
Duże różnice w wartościach modułów sprężystości mat. wynikają z różnicy w budowie wiązań;
Typy wiązań:
+kowalencyjne C-C ; E=1000 (GN/m2)
+czysto jonowe NaCl; E=30-70
+czyste metaliczne Cu-Cu; E=30-150;
+wodorowe H2O-H2O; E=8
+van der Waalsa (polimery); E=2
Im wyższa temp.topnienia tym mniejszy moduł sprężystości.
Kruche - (pęknięcie) - typowe dla mat. O wiązaniach jonowych, atomowych i mieszanych;


(…)

… i drewno - twardość, zmęczenie (ft - rozciąganie);
+mat.kruche - udarność, twardość, zmęczenie, pełzanie;
+mat.o konsystencji ciekłej - opad, lepkość, rozpływ;
Wytrzymałość na rozciąganie:
ft=Fmax/A0=σmax [Mpa]
1
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz