Konstrukcje betonowe - Pytania egzaminacyjne 16

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje betonowe  - Pytania egzaminacyjne 16 - strona 1 Konstrukcje betonowe  - Pytania egzaminacyjne 16 - strona 2 Konstrukcje betonowe  - Pytania egzaminacyjne 16 - strona 3

Fragment notatki:

Założenia teorii nośności granicznej przekrojów normalnych według normy
Rozkład odkształceń - stosuje się hipotezę płaskich przekrojów
Współodkształcalność zbrojenia i betonu - w strefie ściskanej wywołany przyrost odkształcenia zbrojenia, powiązanego z betonem siłami przyczepności, jest równy przyrostowi odkształcenia otaczającego je betonu. W strefie rozciąganej po pojawieniu się rys odkształcenia zbrojenia nie SA równe odkształceniom przylegającego do niego betonu, ale przyjmuje się, że odkształcenie zbrojenia w przekroju zarysowanym można wyznaczyć na podstawie hipotezy płaskich przekrojów, przedłużając liniowy wykres w strefie ściskanej na obszar rozciągany.
Naprężenia w betonie - do wyznaczenia naprężeń w strefie ściskanej należy posłużyć się jednym z wykresów naprężenie - odkształcenie. Przyjmuje się że w przekroju przez rysę naprężenia rozciągające w betonie są równe zeru. Naprężenia w zbrojeniu - naprężenia w stali zwykłej i sprężającej wyznacza się stosując wykres naprężenie - odkształcenie z poziomą półką górna albo z nachyloną pólka górna (wytrzymałość większa od granicy plastyczności) Granice odkształcenia betonu - w przekrojach w których w stanie granicznym powstaje strefa rozciągana, skrócenie wywołane ściskaniem betonu nie może przekraczać odkształcenia granicznego epsilon cu (Ecu) Przyjmuje się w zależności od zastosowanego wykresu naprężenie - odkształcenie. Jeżeli w stanie granicznym nie ma strefy rozciąganej to przyjmuje się że wykres odkształcenia przechodzi przez punkt leżący w odległości xh od górnej krawędzi, a odkształcenie w tym punkcie jest równe Zakłada się , że także wtedy, gdy w stanie granicznym na całej wysokości pokroju występuje ściskanie (rys.b) we włóknach oddalonych od krawędzi najbardziej ściskanej o xh odkształcenie jest równe Odkształcenie stali zbrojeniowej i sprężającej - jeżeli stosuje się wykres z nachyloną górną gałęzią, to dokształcenia stali nie powinny przekraczać Jeżeli stosuje się wykres z poziomą gałęzią górna, to nie ma potrzeby ograniczania odkształceń zbrojenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz