Materialy budowlane zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialy budowlane zagadnienia na egzamin - strona 1 Materialy budowlane zagadnienia na egzamin - strona 2 Materialy budowlane zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1.  CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM HYDROFOBIZACJI? JAK ZABIEG TEN WPŁYWA NA TRWAŁOŚĆ  MATERIAŁÓW?    HYDROFABIZACJA  – jest to przeciwdziałanie korozji poprzez uniemożliwienie wnikania wody w głąb całej  struktury materiału (jest to takie przekształcenie szkieletu żeby zwilżalność była mniejsza).  Zabieg ten zwiększa trwałość materiału. Dzięki hydrofobizacji jest on bardziej odporny na działanie  czynników zewnętrznych.    2.  WŁAŚCIWOŚCI ASFALTU I OD CZEGO ZALEŻĄ?    WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ASFALTU :       Temperatura mięknienia  – temperatura, w której próbka asfaltu ulega deformacji     Temperatura łamliwości  – najwyższa temperatura, w której warstwa asfaltu nałożona na płytkę  stalową aparatu, oziębiana ze stałą szybkością zarysowuje się lub pęka po jej zgięciu     Penetracja  – głębokość na jaką zanurza się w badanym asfalcie igła penetrometru     Ciągliwość  – zdolność do odkształceń podczas rozciągania    POGORSZENIE WŁAŚCIOWOŚCI ASFALTU :       D ługotrwałe oddziaływanie podwyższonej temperatury   odparowanie frakcji olejowej – skurcz, matowienie powłoki, papy jako pokrycia dachowe  posypujemy specjalnym materiałem obniżającym zdolność od absorbowania energii i o dużej  zdolności do odbijania promieniowania słonecznego.     P romieniowanie UV     D ziałalność bakteriami beztlenowymi (wyjmowanie wodoru)    CECHY ASFALTU :     O dporny na środowisko kwaśne i alkaliczne     S zczelny dla wody (niezwilżalny)     T rudnoprzepuszczalny dla pary wodnej    3.  ETAPY PRODUKCJI WYROBU Z CERAMIKI CZERWONEJ?    ETAPY PRODUKCJI WYROBU Z CERAMIKI CZERWONEJ  1. Zestawienie surowców :     S urowce plastyczne – gliny, iły     S urowce schudzające – mielony gruz ceglany, piasek kwarcowy, popioły, mączki kamienne     W oda -  ~ 15 – 20 % (do uzyskania substancji plastycznej)  2. Homogenizacja  – ujednorodnienie masy ceramicznej, masa musi być maksymalnie jednorodna  3. Formowanie     M etoda  N iskociśnieniowa – prasa pasmowa (maszynka do mięsa), przepychanie materiału za  pomocą tzw. ślimaka, wyciskanie przez wylotnik (nadawanie kształtu), cięcie na cegły    1     M etoda  W ysokociśnieniowa – prasowanie pod ciśnieniem 10 – 20 MPa (produkty cechuje niższa  porowatość)  4. Suszenie     U sunięcie wody wolnej i kapilarnej.      O bniżenie wilgotności do ~ 8 %.      P roces przebiega powoli i spokojnie, aby wyrób nie pękał podczas jego przebiegu.      S kurcz suszenia : 5 – 12 %.  5. Wypalanie  ( temperatura wypału : ~1200 K – porowata ; ~1400 K – spieczona) 

(…)

… –
0


14.
APP (ataktyczny polipropylen) - ~ 30% masy asfaltowej (-20 – 140 C)
SBS (styren butadien styren) - ~12 % masy asfaltu (-30 – 120 C)
0
CO TO JEST PACZENIE DREWNA I CO JEST PRZYCZYNA?
PACZENIE DREWNA to zmiana kształtu spowodowana różnicami kurczliwości różnych drzewa, z którego
wycinamy dany element. Spowodowane jest to tym, ze twardziel i biel (biel – 80 -130 %; twardziel – 30 - 60…
…) – bardziej zmielony = bardziej aktywny!
RODZAJE CEMENTU

CEM I – cement portlandzki

CEM II – cement portlandzki z dodatkami mineralnymi (granulowany zmielony żużel
wielkopiecowy, popioły lotne, pył krzemionkowy)


CEM IV – pucolanowy

16.
CEM III – cementy hutnicze – więcej żużlu
CEM V - wieloskładnikowe
CO TO JEST TRWAŁOŚĆ? CO DECYDUJE O TRWAŁOŚCI DANEGO MATERIAŁU?
TRWAŁOŚĆ – czas przebywania obiektu w danych…
… to materiały zawierające
bezwodne i trwałe wobec wody tlenki nieorganiczne. Po zmieszaniu z wodą następuje proces wiązania i wytworzenia
związków uwodnionych.
Do grupy spoiw hydraulicznych należą:

wapno hydrauliczne

cement portlandzki

cement glinowy

cementy hutnicze, zużolwe, itp.
13

… przekracza 23%.

Tkanka Przewodząca - pobiera z gleby i rozprowadza substancje mineralne

Tkanka Magazynująca - gromadzi i magazynuje substancje odżywcze

Tkanka Mechaniczna - zdrewniałe komórki odpowiedzialne za mechaniczne właściwości rośliny
SKŁAD CHEMICZNY

celuloza

hemiceluloza

lignina

żywice
* 50% węgla, 40% tlenu, 6% wodoru, 0,5% azotu
Drewno wykazuje anizotropową budowę, co widać…
… DREWNIANYCH.

Suszenie (z uwagi skurcz drewno powinno być przed pocięciem wysuszone do wilgotności, w której
będzie użytkowane)

Stosowanie materiałów powłokowych (malowanie) chroniących przed wilgocią, mikroorganizmami,
które nie mają możliwości wdarcia się do pierwotnego drewna oraz szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych

Impregnacja: ochrona przed wilgocią (powierzchniowa lub wgłębna)

Nasycanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz