Polska w Unii Europejskiej - strona 34

Rynek pracy w gospodarce rynkowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego
 • dr Marta Czyż
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3654

na rynku pracy doszło po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Po 2004 roku powstało bowiem wiele nowych...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

) od tego momentu Unia Europejska (wcześniej była tylko wspólnota) jest traktatem reformującym...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

przede wszystkim: -koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie...

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 826
Wyświetleń: 6258

, przy zastrzeżeniu stanowisk w organach wykonawczych wszystkich szczebli dla obywateli polski Prawo Unii Europejskiej...

Otoczenie marketingowe firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

tego okresu w naszym kraju. Obecnie, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w wielu sferach...

Demokracja polityczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wrońska
 • Teoria polityki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3710

demokracji nie należy zapomnieć o kwestii integracji Polski z Unią Europejską. Trzeba pamiętać, że proces...

Prawo europejskie-konwersatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

Polskiej w Unii Europejskiej (ministra właściwego do spraw zagranicznych), badającego kwestię zgodności...