Otoczenie marketingowe firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie marketingowe firmy - strona 1 Otoczenie marketingowe firmy - strona 2 Otoczenie marketingowe firmy - strona 3

Fragment notatki:


OTOCZENIE MARKETINGOWE FIRMY GLAXO WELLCOME Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie jest procesem, w którym racjonalna analiza obecnej sytuacji i przyszłych możliwości oraz niebezpieczeństw prowadzi do sformułowania zamiarów, strategii, środków i celów. Ukazują one jak przedsiębiorstwo poprzez optymalne wykorzystanie istniejących zasobów podejmuje stworzone przez środowisko szanse i broni się przed zagrożeniami. Konstytutywną cechą strategicznego planowania jest zwrócenie się każdego przedsiębiorstwa ku jego specyficznemu otoczeniu. Informacje o istotnych warunkach otoczenia i o oczekiwanych ich zmianach stanowią w pewnym sensie "budulec" strategicznych decyzji. Każda organizacja ze swymi samodzielnymi jednostkami gospodarczymi widzi się w odmiennym, sobie tylko właściwym środowisku, a nie w środowisku globalnym, jednolitym dla wszystkich. Kompleksowa i wieloczynnikowa analiza otoczenia ma możliwość dostrzeżenia w porę nie tylko zagrożeń, lecz także i szans w dynamicznym świecie zewnętrznym. Przedsiębiorstwo stale i kompleksowo śledzące swoje otoczenie nie jest zaskakiwane pojawieniem się nowych problemów. Sygnały z otoczenia stanowią podstawę racjonalnego planowania przyszłości oraz budowania strategii. Organizacja może przy tym zwiększać elastyczność swoich działań, jest mniej narażona na wstrząsy i kryzysy, bardziej zaś nastawiona na zachowanie twórcze, kreatywne. Jak widać analiza otoczenia spełnia niezwykle ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem decydując o przyszłej strategii firmy, która w zależności od sytuacji na rynku, może prowadzić do sukcesu, ale również do porażki.
INFORMACJE O FIRMIE
Glaxo Wellcome jest przedsiębiorstwem farmaceutycznym, które w oparciu o badania naukowe produkuje i dostarcza nowe leki służące chorym i wspomagające ochronę zdrowia na całym świecie.
Wiek dziewiętnasty był czasem ważnych odkryć i szybkiego rozwoju przemysłu. Istnienie naszych firm bierze początek w połowie tego industrialnego wieku. Wtedy to właśnie Joseph Natan i Silas Borroughs założyli w Nowej Zelandii firmę Glaxo, która zasłynęła z produkcji mleka w proszku oraz preparatu witaminy D o nazwie Ostelin. Mniej więcej w tym samym czasie Henry Wellcome otworzył w Londynie własne przedsiębiorstwo, nazwane jego nazwiskiem, które z kolei wprowadziło na rynek jako pierwszy produkt chininę
Od początku działalności priorytetem dla obu przedsiębiorstw były własne badania naukowe. 
Pierwsze laboratorium Wellcome powstało już w 1894 roku i było najlepiej wyposażoną placówką tego rodzaju w Wielkiej Brytanii.
W 1930 roku Glaxo weszło w posiadanie terenu w Greenford, na obrzeżach Londynu, gdzie zbudowano siedzibę firmy oraz laboratoria i pomieszczenia przeznaczone do produkcji i konfekcjonowania leków. 


(…)

… aerozoli zastępując je aerozolami pod ciśnieniem obojętnymi dla środowiska. Produkcja zachodnich środków medycznych wymaga licencji co również regulowane jest prawnie. W dniu 1 lipca 1995 roku poznańska Polfa została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa - był to początek prywatyzacji. 28 stycznia1998 roku GW wykupiło 80% akcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A.. Dla Polfy…
… Gierszewska, Maria Romanowska; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 2000
3. Marketing. Philip Kotler; Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999
4. Rzeczpospolita 5. Materiały promocyjne i informacyjne firmy Glaxo Wellcome.

… umieralności oraz nieznacznym oddziaływaniu migracji zagranicznych. Trendy demograficzne są bardzo dobrym wskaźnikiem informującym o sytuacji na rynku w krótkich i średnich okresach. Przedsiębiorstwa muszą więc obserwować wnikliwie sytuację demograficzną, przewidzieć ich wpływ oraz podejmować odpowiednie działania. 6. OTOCZENIE KONKURENCYJNE (mikrootoczenie)
Przygotowując skuteczną strategię marketingową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz