Polska w Unii Europejskiej data

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

Traktat z Maastricht - data przyjęcie, główne założenia oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej...

Polska a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 931

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ORAZ OGRANICZAJĄCE W PROCESIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPIS TREŚCI...

CV- wzór

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Beata Zbarachewicz
 • Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2506

w sprawie przesięwzięć mogących znacząco oddziaywać na środowisko. © Unia Europejska, 2002-2013 | http...

Integracja europejska- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Zgodnie z postanowieniami Traktatów Rzymskich - celem EWG...