Polska w Unii Europejskiej data

note /search

Traktat z Maastricht

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Instytucje Europejskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Traktat z Maastricht - data przyjęcie, główne założenia oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej...

Polska a Unia Europejska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Integracja europejska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 938

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ORAZ OGRANICZAJĄCE W PROCESIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPIS TREŚCI...

CV- wzór

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2527

w sprawie przesięwzięć mogących znacząco oddziaywać na środowisko. © Unia Europejska, 2002-2013 | http...

Integracja europejska- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Zgodnie z postanowieniami Traktatów Rzymskich - celem EWG...