CV- wzór

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CV- wzór - strona 1 CV- wzór - strona 2 CV- wzór - strona 3

Fragment notatki:

Curriculum Vitae
INFORMACJE OSOBISTE
Nowak Anna
Żeromskiego, 01-908 Warszawa (Polska)
600746600
nowak.anna@gmail.com
http://www.zielona.com.pl
Skype zielona_nowak
Płeć Kobieta | Data urodzenia 12 czerwca 1990 | Narodowość polska
STANOWISKO O JAKIE SIĘ
UBIEGASZ
Refernet administracyjny w dziale prawnym Ministerstwa Ochrony
Środowiska
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
06 kwietnia 2010 – Obecnie
Koordynator działu planowania i rozwoju regionalnego
Wojewoda województwa Wielkopolskiego, Poznań (Polska)
- nadzór nad pracą podlegego personelu
- przygotowywanie planów rozwoju regionalnego i kontrola ich realizacji
- wdrażanie usprawnień i nowych rozwiązań
04 kwietnia 2009 – 03 kwietnia
2010
Przedstawiciel Handlowy ds. Handlu Tradycyjnego
Hochland Polska, Poznań (Polska)
- realizacja zadań sprzedażowych indywidualnych i zespołowych
- budowanie długofalowych relacji biznesowych
- proponowanie oraz aktywny udział we wdrażaniu i realizowaniu działań promocyjnych
11 listopada 2008 – 01 kwietnia
2009
Asystent działu szkoleń biznesowych
Avenhansen, Warszawa (Polska)
- nadzór nad bazą aplikacji trenerów szkoleń oraz jej ewentualna aktualnizacja
- telefoniczny i mailowy kontakt z klientem
- opracowywanie projektów nowych projektów szkoleniowych
WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA
24 czerwca 2012 – 07 lipca 2012
Specjalista ds. ochrony środowiska
EQF poziom 5
GoWork, Warszawa (Polska)
Zapoznanie z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z szeroką branżą ochrony środowiska i
nabycie praktycznych umiejętności w wykorzystaniu w praktyce podstaw merytorycznych, na przykład
poprzez wykonanie projektów oraz konstruowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na
działalność w tym zakresie.
04 kwietnia 2012 – 30 kwietnia
2012
Prawo ochrony środowiska - warsztaty
EQF poziom 4
Szkolenia.pl, Warszawa (Polska)
Pozyskanie umiejętności interpretacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz powiazanych z nią
aktów prawnyce i nabycie umiejętności realizacji inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie przesięwzięć mogących znacząco oddziaywać na środowisko.
© Unia Europejska, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 1 / 8
Curriculum Vitae
Anna Nowak
UMIEJĘTNOŚCI
Język ojczysty
polski
Inne języki
ROZUMIENIE
MÓWIENIE
PISANIE
Słuchanie
Porozumiewanie się
C1
angielski
Czytanie
Samodzielne
wypowiadanie się
C1
C1
C1
C2
B1
B2
C1
B2
CAE - Certificate in Advanced English
niemiecki
B2
B2
B1
Zertifikat Deutsch
hiszpański
C1
C1
C1
El Diploma de Español: Nivel Intermedio
Poziomy: A1/A2: podstawowy - B1/B2: średni - C1/C2: zaawansowany
Europejski system opisu kształcenia językowego
Umiejętności komunikacyjne
Umiejętności komunikacyjne zdobyte podczas praktyk na stanowisku asystenta ds. sprzedaży
produktów bankowych w Mellon Poland.
Umiejętności organizacyjne /
kierownicze
Umiejętności przywódcze zdobyte na stanowisku koordynatora; zarządzanie dwudziestosobowym
zespołem przy realizacji inwestycji.
Umiejętności zawodowe

(…)

… na stanowisku koordynatora; zarządzanie dwudziestosobowym
zespołem przy realizacji inwestycji.
Umiejętności zawodowe
Umiejętności obsługi komputera
Dobra znajomość prawnego i praktycznego ujęcia ochrony środowiska, uzyskana w odbytych
szkoleniach i praktykach z tej dziedziny.
Dobra znajomość PakietuMicrosoft Office, pakietu biurowego oraz umiejętność obsugi programów
graficznych na poziomie podstawowym.
INFORMACJE DODATKOWE
Dyplomy i nagrody
Publikacje
Nagroda główna wójta gminy Polkowice na nowatorski gminny program ochrony środowiska w
ramach projektu "Zielona gmina".
"Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach" - "EuroGmina", numer 12, 12.06.2011.
ZAŁĄCZNIKI


Referencje_Anna Nowak_Avenhasen.jpg
dyplom_prawo ochrony środowiska_Anna Nowak.jpg
dyplom_specjalista ds. środowiska_Anna Nowak.jpg
CAE_Anna Nowak.jpg
Zertifikat Deutsh_Anna Nowak.jpg
El Diploma de Espanol_Anna Nowak.jpg
© Unia Europejska, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 2 / 8
Europejski Paszport Umiejętności
Anna Nowak
Referencje_Anna Nowak_Avenhasen.jpg
© Unia Europejska, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 3 / 8
Europejski Paszport…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz