Polityka celna - strona 47

Wprowadzenie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Anna Zawidzka-Łojek
  • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

i walutowej oraz urzeczywistnianie wspólnych polityk (...) popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego...

Skrypt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1029

celnej. Państwa członkowskie nie były w stanie skoordynować polityki w zakresie unii celnej...

Wstep do integracji europejskiej

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

) stały się zagrożeniem dla funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, trwałości unii celnej i swobody...