Polityka celna polski

Polityka celna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1582

Polityka celna w III RP Polityka celna Polski nie była przez cały okres (od 1998 - 2002...

Polityka celna - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

system zwolnień celnych (został uchylony Polski Kodeks Celny z 1997 roku). WKC obowiązuje...

Procedury celne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1330

i przestrzegać środki polityki handlowej. Po zakończeniu procedury - NIE płacimy żadnych należności celno...

Polityka celna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Polityka celna Cło- danina publiczna, nakładana przez państwo na towar, pobierana na granicy...

PINOP 26b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

towarów i usług na jednolitym rynku Wspólnoty Europejskiej - Polska stała się członkiem unii celnej...

Elementy prawa finansowego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Radę Ministrów, Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Radę Polityki Pieniężnej, organy...