Integracja europejska - wykład - Efekt kreacji handlu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - wykład - Efekt kreacji handlu - strona 1 Integracja europejska - wykład - Efekt kreacji handlu - strona 2 Integracja europejska - wykład - Efekt kreacji handlu - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE, FORMY, EFEKTY I KONCEPCJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
1.1 Pojęcie i formy międzynarodowej integracji gospodarczej
Międzynarodowa regionalna integracja gospodarcza = scalanie gospodarek narodowych, w wyniku czego powstaje nowa jakościowo całość, nowe ugrupowanie
- nacisk na ekonomiczne aspekty, ale polityczne motywacje też b ważne
- przekonanie, że integracja przynosi korzyść, poprzez integrację państwa świadomie dążą do poprawy swojego dobrobytu
Integracja funkcjonalna: kluczową rolę w procesie odgrywa mechanizm rynkowy, a rola państw polega na usuwaniu barier w obrocie międzynarodowym i zapewnieniu swobodnego przepływu towarów oraz czynników produkcji
Integracja instytucjonalna: konieczne zgodne działanie państw oraz zbliżenie polityczne, powołanie jednolitych instytucji o uprawnieniach międzynarodowych celu realizacji wspólnych działań, konieczne jest też wspólne prawa oraz obowiązki
Integracja negatywna: tylko usuwanie barier
Integracja pozytywna: usuwanie oraz pogłębianie/poszerzanie procesu
Zasada rozlewania się (spill-over) = z biegiem czasu pojawiają się nowe cele i zadania, integracja nie może się zatrzymać
Integracja wg B.Balassy to proces i stan.
Proces: pogłębianie więzi
Stan: pełne zintegrowanie gospodarek narodowych oraz polityki, powstanie nowej struktury z ponadnarodowymi władzami nigdy nie osiągnięto takiego stanu, UE jest najbliższa
Etapy integracji :
- strefa wolnego handlu (free trade are) : zniesienie ceł i innych barier w obrocie towarami
- unia celna (customs union) : zniesienie barier + utworzenie wspólnej taryfy celnej oraz ujednolicenie polityki handlowej wobec państw trzecich
- wspólny rynek (common market) : zniesienie barier w obrocie towarami oraz w przepływie czynników produkcji (kapitał i osoby) np. Mercosur '91 (Wspólny Rynek Południa)
- unia gospodarcza (economic union) : wspólny rynek + ograniczanie dyskryminacji między partnerami, która wynikała z odmiennych polityk
- pełna integracja gospodarcza (total economic integration) : unifikacja polityki pieniężnej, fiskalnej, antykryzysowej, społecznej i wymaga powołania władz ponadnarodowych
Integracja gospodarcza: proces, w ramach którego ma miejsce współoddziaływanie zjawisk rynkowych oraz zmian instytucjonalno-regulacyjnych, obejmujących coraz to nowe dziedziny powiązań, w efekcie czego zacieśniają się więzi gospodarcze oraz inne, a wyłaniająca się z tego nowa struktura jest zasadniczo odmienna od jej elementów składowych
1.2 Liberalizacja handlu (preferencje wzajemne) a dyskryminacja w ugrupowaniach integracyjnych
By ograniczyć dyskryminację międzynarodowy system handlowy GATT/WTO 1948 wprowadził

(…)


Euroatom (Europejska Wspólnota Energii Atomowej) 1957 Rzym
Traktat fuzyjny (ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję) 1965 Bruksela: by ujednolicić organy 3 Wspólnot - krok do połączenia w 1 irganizację
Jednolity Akt Europejski Luksemburg/Haaga 1986
Traktat z Maastricht (o UE) 1992
Traktat z Amsterdamu 1997
Traktat z Nicei 2001
Traktat Konstytucyjny 2004 Rzym: nie wszedł życie
Traktat Lizboński 2007: reforma UE, nie wszedł w życie
1.6 Rozwój składu członkowskiego Wspólnot Europejskich
Członkowie-założyciele: Beneluks, Francja, Niemcy, Włochy
WB obawiała się, że EWG ograniczy jej kompetencje i podporządkuje ją, dlatego zaproponowała luźniejszą formę współpracy, którą jednak EWG odrzuciła 1960 EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, European Free Trade Association) wraz z Austrią, Danią…
… światowej
Imperium Rzymskie - Pax Romana
Karol Wielki - chrystianizacja, ujednolicenie prawa etc
Napoleon, Erazm z Rotterdamu, Garibaldi, Hugo
XIX w: Mitteleuropa, Niemiecki Związek Celny, po raz pierwszy pojawiły się motywy ekonomiczne zjednoczenia Międzywojnie: - Stany Zjednoczone Europy by Richard Coudenhove-Kalergi - ruch pan europejski, Rosja zagrożeniem, celem pokój, powołano nawet Unię Paneuropejską…
… urzeczywistnienia idei integracji regionalnej w Europie, skupiającej się głównie na gospodarce
Za integracją:
- nowy porządek i układ sił, USA i ZSRR hegemonami
- zniszczenia wojenne zbyt ogromne dla pojedynczych państw
- upadek kolonii
- postępująca rywalizacja
Plan Marshalla (Plan Pomocy Europie) - kredyty oraz darowizny dla państw, które opracują wspólny plan odbudowy i rozwoju w duchu liberalnym oraz stworzą…
… i Wschodniej
RWPG 1949: współpraca militarna, polityczna i gospodarcza państw socjalistycznych, przeciwwaga dla Planu Marshalla i OEEC, działanie narzucone przez ZSRR, rubel transferowy, rozwiązana w 1991
Układ Warszawski 1955: Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Rumunia, Węgry, ZSRR, współpracował z RWPG dla „socjalistycznej obronności”
1.5 Utworzenie Wspólnot Europejskich jako fundamentu współczesnej…

Koncepcja konfederacyjna: Ch. De Gaulle i „Europa Ojczyzn”
Beneluks 1947: unia celna, a w 1958 Unia Ekonomiczna Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg)
Rada Europy 1949: z inicjatywy Ruchu Europejskiego, założyciele Belgia, Dania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, WB, Włochy, Szwecja, nie zajmuje się gospodarką, sprzyja na innych płaszczyznach (kulturalna, społeczna, prawna) integracji
NATO 1949…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz