Prawo administracyjne (Wierzbowski omówienie Ustaw)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne (Wierzbowski omówienie Ustaw) - strona 1 Prawo administracyjne (Wierzbowski omówienie Ustaw) - strona 2 Prawo administracyjne (Wierzbowski omówienie Ustaw) - strona 3

Fragment notatki:


Prawo administracyjne (Wierzbowski + omówienie Ustaw ) Pojęcie Administracji Administracja jest pewną organizacją , składającą się z jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe (publiczne)
Administracja jest pewną działalnością : Administracja państwowa (publiczna) w znaczeniu ścisłym - działalność prowadzona przez państwo jako określona organizacja
w znaczeniu szerszym - działalność prowadzona także przez inne organy i instytucje
Administracja prywatna - działalność prowadzona przez instytucje i podmioty niepubliczne, czyli takie, które nie mają na celu realizacji zadań publicznych wyznaczonych przez ustawę
Ogólny zakres i przedmiot admini stracji Cechami wyróżniającymi administrację państwową od innych działań państwa są konkretnie określony cel, podmioty (działający i adresat działania) oraz rodzaj przedmiotu i przesłanki działania. Działania administracji z zasady nie wiążą się z rozstrzyganiem spraw cywilnych i karnych. Jeżeli już administracja rozstrzyga spory powstałe pomiędzy obywatelami bądź obywatelami i państwem to czyni to przejściowo i z odrębnego upoważnienia, chyba że chodzi o sprawy czysto organizacyjne i wewnętrzne, związane z tokiem urzędowania. Aby móc pełniej scharakteryzować administracje w danej formie państwowej, trzeba także uwzględnić zasady ustroju politycznego oraz podstawowe cele i funkcje danego państwa
Prawo administracyjne ( w znaczeniu szerokim ) normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej jako części aparatu państwowego, a także zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Dzieli się na: Prawo o ustroju administracji państwowej reguluje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonywania zadań państwowych w formach uznanych za właściwe dla administracji państwowej
Prawo materialne zawiera normy ustanawiające wzajemne uprawniania i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji państwowej jako części aparatu państwowego
Prawo proceduralne zawiera normy, które wyznaczają postępowanie mające na celu wykonanie norm prawa ustrojowego i materialnego. Dzieli się na:
prawo o ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach szczególnych
prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych postępowaniach wykonawczych
prawo o trybie kontroli przestrzegania przepisów prawnych przez podmioty administracji państwowej oraz obywateli i organizacje społeczne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz