Polityka celna - strona 22

Wykład - efekt kreacji handlu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

+ wiele różnych polityk wspólnotowych) 1987- JAE wchodzi w życie Od 1988 roku realizacja wspólnej polityki...

Podatki - omówienie

 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

oraz eksport i import tych wyrobów, a także nabycie i dostawa wewnątrz UE. Podatek celny(cła)- reguluje ustawa...

Plan Delorsa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1897

, rolę Europejskiego Systemu Banków Celnych, zasady polityki makro ekonomicznych bez UGiW w umocnieniu...

Unia gospodarcza i walutowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

) – założenia - koordynacja polityki budżetowej, - liberalizacja przepływów kapitałowych między krajami EWG...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3871

i można nań wpływać narzędziami polityki makroekonomicznej;  ograniczanie importu wpływa niszcząco...

Wykład - tworzenie się Beneluksu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

się do koordynacji przedsię­wzięć walutowych oraz do wspólnej polityki wobec państw trzecich na forum organizacji...