Polityka celna polski - strona 31

Rozszerzanie strefy euro

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

przedstawiciela UE do spraw polityki zagranicznej i obronnej => tożsame z funkcją jednego komisarza => szef...

Wykład - tworzenie się Beneluksu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

się do koordynacji przedsię­wzięć walutowych oraz do wspólnej polityki wobec państw trzecich na forum organizacji...

Finanse publiczne, a unia monetarna

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
  • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2247

Eurosystemu należą: Definiowanie i realizacja polityki pieniężnej Unii Przeprowadzanie operacji walutowych...