Międzynarodowe stosunki gospodarcze - bariery parataryfowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - bariery parataryfowe - strona 1

Fragment notatki:


Pierwszy plik zawiera 6 stron pytań z kilkoma odpowiedziami do egzaminu.

Drugi plik zawiera 25 stron notatek z wykładów, w których znajdziecie takie zagadnienia jak: globalizacja, teorie wymiany międzynarodowej, migracje siły roboczej, polityka handlowa, funkcja transformacyjna, instrumenty taryfowe, akcyza, międzynarodowy system handlowy WTO.

Trzeci plik składa się z 24 stron dotyczących barier pozataryfowych. W notatce znajdziecie wytłumaczone pojęcia w tym temacie oraz pytania testowe. Notatka zawiera opisane zagadnienia wraz z dołączonymi pytaniami, takie jak: wolny handel, a protekcjonizm, typy porozumień, handel międzynarodowy, bilans płatniczy, kurs walutowy i rynek walutowy, międzynarodowy system walutowy.

Notatka stanowi doskonałe źródło informacji, pomocne podczas nauki do egzaminu z przedmiotu międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Globalizacja - jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyśpieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami. W ekonomii termin ten oznacza głównie zjawiska związane z liberalizacją wymiany handlowej lub “wolnym handlem”. W szerszym znaczeniu odnosi się do rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej. W skrócie : jest łączeniem się i przenikaniem systemów gospodarczych.
Trzy płaszczyzny globalizacji:
-ekonomia - produkcja, wymiana, dystrybucja głównych czynników produkcji i konsumpcja dóbr
-polityka - władza, kontrola, legislacja, dyplomacja
-kultura - wyrażanie i wymiana symboli
Trzy rodzaje wymiany:
-materialna - handel, usługi, praca zarobkowa, akumulacja i alokacja kapitału
-interakcje na gruncie politycznym - kontrola międzynarodowa, legislacja, udział w organizacjach o zasięgu globalnym
-symboliczna - komunikacja słowna, edukacja, badania naukowe, zbieranie i wymiana danych, rozrywka
Kierunki procesów wymiany:
- wymiana materialna się lokalizuje
- wymiana w sferze polityki się internacjonalizuje
- wymiana kulturalna się globalizuje
Historyczne przemiany: - ekonomia zmierza w stronę wolnego rynku, deregulacji, demonopolizacji
- ustrój - liberalizacji, demokratyzacji oraz decentralizacji
- kultura - uniwersalizacji, braku wartościowania, upowszechnienia dostępu
DEFINICJE:
Proces społeczny w którym znikają geograficzne ograniczenia polityki, ekonomii, więzi społecznych i kulturowych a ludzie zyskują tego świadomość - Malcolm Wates (2001)
Proces w którym rynki i produkcja w rożnych krajach staja się coraz bardziej współzależne w związku z dynamika wymiany towarów i usług, przepływem kapitału i technologii( Komisja Europejska 1997)
Postępująca integracja krajów oraz narodów wywołana znaczącą redukcja kosztów transportu i komunikacji oraz załamaniem sztucznych barier przepływu dóbr i usług, kapitału, wiedzy oraz ( w mniejszym stopniu) ludzi przez granice -Joseph Stiglitz (2002)
Śmierć geografii:
-przestrzeń jest mierzona czasem (M. Waters, a czas w pieniądz -odległość jest konstruktorem społecznym
- fizyczna lokalizacja w przestrzeni nie odgrywa znaczącej roli
- globalne polaczenia internetowe w cenie lokalnych
- 24 - hor trading - gdzieś zawsze jest dzień
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz