Teoretyczne aspekty wolnego rynku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne aspekty wolnego rynku - wykład - strona 1 Teoretyczne aspekty wolnego rynku - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład VI – Teoretyczne aspekty wolnego rynku
1. Geneza jednolitego rynku:


1957 - Podpisanie Traktatu ustanawiającego EWG, przewidującego budowę unii celnej a następnej „wspólnego
rynku” na obszarze państw członkowskich.
1968 - powstaje unia celna na obszarze EWG – państwa członkowskie wyeliminowały wszystkie cła i kwoty ilościowe
w handlu wzajemnym, jednak nadal w handlu pomiędzy odrębnymi rynkami, z których każdy ma swoje procedury
administracyjne i wymogi dotyczące danego towaru.
1984 - Wisse Dekker (ówczesny prezes koncernu Phillips)
1985 - Komisja Europejska publikuje obszerny projekt połączenia odrębnych rynków narodowych w jednolity rynek
europejski (Biała Księga Komisji ds. realizacji rynku wewnętrznego)
1986 - Państwa członkowskie podpisują umowę w formie „Jednolitego Aktu Europejskiego”, w której zobowiązują
się do realizacji projektu z Białej Księgi w terminie do końca 1992 roku. JAE wprowadza kwalifikowaną większością
głosów (zamiast jednomyślnie) w sprawach dotyczących jednolitego rynku.
1993 - Jednolity rynek staje się rzeczywistością.
2. Teoretyczne aspekty wspólnego rynku:
Jeżeli między krajami partnerskimi zostaną usunięte przeszkody w swobodnym przepływie nie tylko dóbr i usług, ale i
czynników produkcji, integracja między tymi krajami osiąga etap wspólnego rynku. Teoretyczna interpretacja wspólnego
rynku obejmuje:
 efekty referencyjnego handlu (znane z teorii unii celnej)
 efekty migracji czynników produkcji
 współzależności między rynkami dóbr i czynników produkcji
3. Teoretyczne efekty międzynarodowego przepływu czynnika produkcji:


Wyrównanie się wynagrodzenia (ceny) czynnika produkcji między krajem, z którego kapitał odpływa, a krajem, do
którego napływa.
Zmiana zasobu czynnika produkcji podlegającego migracji, w krajach uczestniczących w migracji.
Zmiana wielkości produkcji w uczestniczących krajach.
Zmiana dochodu narodowego uczestniczących krajów.
Redystrybucja dochodów między kapitałem pracą w uczestniczących krajach
Korzyść dobrobytowa netto, przy różnym jej podziale między uczestniczące kraje, przy założeniu, że migracja
kapitału wiązała się z jego lepszą alokacją.
4. Teoretyczne współzależności między rynkami dóbr i czynników produkcji:
Jak swobodna wymiana towarowa wpływa na międzynarodową migrację czynników produkcji, i odwrotnie – jak swobodna
migracja czynników produkcji wpływa na międzynarodowe obroty handlowe? Między przepływem towarów a przepływem
czynników produkcji może występować zależność:
 substytucyjna
 komplementarna
Zależność substytucyjna:
Zależność o charakterze substytucyjnym wynika z teorii neoklasycznej (Heckschera – Ohlina). Polega ona na tym, że handel
międzynarodowe może zastępować międzynarodowe przepływy czynników produkcji i odwrotnie.
Wariant 1. Przepływ towarów prowadzi do zmniejszenia różnic w cenach czynników produkcji, a więc osłabia bodźce do
międzynarodowego przepływu tych czynników.
Wariant 2. Przepływ czynników produkcji wyrównuje ich ceny, co z kolei zmniejsza różnice cen między towarami i sprawia,
że przepływ towarów przez granice słabnie.
Zależność komplementarna:
Zależność komplementarna może również wystąpić w dwóch wariantach.
Wariant 1. Przemieszczanie się czynników produkcji prowadzi do międzynarodowego handlu towarami. Np.:
 Zagraniczne inwestycje kapitałowe, polegające na podjęciu produkcji za granicą mogą wywołać przepływy
towarowe typu import zaopatrzeniowy dla inwestycji lub eksport produktów wytwarzanych wskutek inwestycji.
 W przypadku migracji pracy, może pojawić się w kraju docelowym nowy popyt na import, zgłaszany przez
migrujących pracowników, którzy będą poszukiwali dóbr, do których przyzwyczaili się w kraju macierzystym.
Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład VI – Teoretyczne aspekty wolnego rynku
Wariant 2. Handel międzynarodowe prowadzi do przemieszczania się czynników produkcji. Przykład:
Jeżeli dany kraj (np. Francja) specjalizuje się w określonej produkcji (np. kinematograficznej), w zakresie której występują
korzyści skali, to wzrost eksportu tej gałęzi produkcji może podnieść cenę czynnika produkcji, który dysponuje specyficznymi
kwalifikacjami, potrzebnymi do tej produkcji (np. określone klasy specjaliści). Jeżeli wcześniej ceny czynników produkcji
między krajami były podobne, to zwiększający się handel międzynarodowy (rosnący eksport filmów z Francji) może
doprowadzić do powstania znaczących różnic w cenach czynnika produkcji (np. różnic w płacach specjalistów z branży
filmowej), które z kolei spowodują międzynarodowe przemieszczanie się tych specjalistów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz