Administracja na ziemiach polskich po 1 IX 1939 roku- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja na ziemiach polskich po 1 IX 1939 roku- opracowanie - strona 1 Administracja na ziemiach polskich po 1 IX 1939 roku- opracowanie - strona 2 Administracja na ziemiach polskich po 1 IX 1939 roku- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Administracja na ziemiach polskich po 1 IX 1939 roku 1 IX Niemcy atakują RP łamiąc pakt o nieagresji z 1932 roku (Wieczorkiewicz - Polska powinna zawrzeć sojusz z Niemcami), zaczynając tym samym II wojnę światową. Prezydent RP Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na terenie całego państwa (mógł więc wydawać dekrety), a Rada Ministrów Stan Wyjątkowy (możliwość zawieszania przez RM swobód obywatelskich). 1 września dotychczasowy Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Śmigły-Rydz zostaje naczelnym wodzem (mógł więc dawać wytyczne Radzie Ministrów). 17 września ZSRR również dokonuje agresji na Rzeczpospolitą, która nie spodziewała się wojny na dwa fronty (23 sierpnia - pakt o nieagresji „Ribbentrop - Mołotow” - podział Europy wschodniej przez Niemcy i ZSRR). Linia podziału wpływów między ZSRR a Niemcami miała przebiegać na rzekach : Pisa, Narew, Wisła i San. Litwa miała być pod wpływem Niemieckim, a Besarabia, Łotwa, Estonia i Finlandia miała przypaść Związkowi Radzieckiemu. We wrześniu nastąpiła korekcja porozumienia. 28 września podpisano traktat „o granicach i przyjaźni”  na liniach rzek Pisa, Narew, Bug i San, w zamian Sowieci uzyskali Litwę, uzupełniono ten protokół o wspólne przeciwdziałanie polskiemu podziemiu. Odrzucono koncepcję utworzenia marionetkowego, buforowego państwa polskiego. Miały nastąpić zmiany w danych strefach wpływów. Tego samego dnia kapituluje Warszawa. 17 września ambasador Grzybowski otrzymał notę sowiecką o paraliżu władz polskich, odmówił jej przyjęcia. Jako motyw agresji podawano chęć wzięcia pod ochronę ludności białoruskiej i ukraińskiej. 17 września Prezydent wraz z całą legalną władzą opuszcza terytorium państwa. W nocy z 17 na 18 września Prezydent, Naczelny Wódz (sprawa kontrowersyjna) i Premier - Felicjan Sławoj-Składkowski przekraczają granicę RP z Rumunią. W sojuszniczej Rumunii władze RP, wbrew prawu międzynarodowemu, na skutek nacisków Niemiec i ZSRR, zostają internowane. Niemcy zagarnęły 180 tys. km2, 21 mln ludności, a ZSRR zagarnął 200 tys. km2 ale z mniejszą ilością ludności (13 mln). W obu strefach rozpoczęły się krwawe represje. Administracja na ziemiach okupowanych przez Niemcy we wrześniu i październiku 1 września ustawa Reichstagu o ponownym zjednoczeniu Wolnego Miasta Gdańska z Rzeszą Niemiecką (staje się częścią składową Rzeszy - obywatele gdańscy = obywatele niemieccy bez prawa opcji). Dekret Fuhrera o organizacji administracji wojskowej na okupowanych terenach polskich (do połowy października). Władza wykonawcza przypadła generałowi generałowi Gerdowi von Rundstedtowi. Stworzono 4 okręgi wojskowe (Prusy Zach, Poznań, Łódź, Kraków). 8 paździenika Dekret fuhrera o podziale i administracji obszarów wschodnich. Dekret tworzył dwa nowe okręgi Rzeszy - Prusy Zachodnie i Poznań (na czele namiestnik) (I tor postępowania). Włączał również część ziem polskich do ówczesnych prowincji niemieckich (np. Katowice, Ciechanów)(II tor postępowania).

(…)

… Władysława Raczkiewicza (był z sanacji, ale skłonny do kompromisu, wcześniej Prezes Światowego Związku Polaków). 29 września ogłoszono nową nominację Władysława Raczkiewicza, a 30 września został zaprzysiężony. Na premiera 30 września wyznaczono generała Władysława Sikorskiego (polityk i wojskowy profrancuski, we wrześniu nie dostał przydziału nigdzie). Został jeszcze ministrem sprawiedliwości i spraw…
… Pierwszym przewodniczącym został Ignacy Paderewski, potem Stanisław Grabski. Skupiała różne nurty polityczne. Rozwiązano ją w marcu 1945 roku. W warunkach emigracji RM zyskała na znaczeniu (umowa paryska). Rząd ma zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i wytyczał cele wojny i rozbudowywał siły zbrojne (we Francji, a potem w ZSRR, po umowie Sikorski-Majski).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz