Polecenie zapłaty - strona 14

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2492

na rachunek wierzyciela.     polecenie zapłaty- udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela, obciążenia określoną...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 7861

przelewu, polecenie zapłaty, czeki, rozliczenia kompensacyjne, rozliczenia międzybankowe, handel dewizami...

Bankowosc - pojecia, calosc wykladow - Ewa MIklaszewska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodowe...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Bankowość – Ryszard Wierzba Anna Skowron 1. Pieniądz: 7. Finansowanie i prefinansowanie Klientów Pieniądz i funkcje pieniądza Finansowanie bezpośrednie Kreacja pieniądza Finansowanie pośrednie Miary ilości pieniądza Bankowe operacje papierami wartościowymi 2. Banki system bankowy: na rze...

Finanse wykłady

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 3199

rachunków bankowych, Rodzaje pieniądza bezgotówkowego : - polecenie przelewu, - polecenie zapłaty, - czeki...

Bankowość - modele - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

,polecenie zapłaty , czek rozrachunkowy ,akredytywa , karty płatnicze, rozliczenia planowe , okresowe...