Polecenie zapłaty - strona 13

Bankowość elektroniczna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

, dewizowe, zagraniczne, przesyłanie składek ZUS, wysyłanie przekazów pocztowych, wystawianie poleceń zapłaty...

Pytania otwarte z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Sroka
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

płatniczych oraz wierzytelnościach. Dotyczy poleceń przelewu, dowodów wpłaty, poleceń zapłaty, czeków...

Majątek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

i rozrachunkowe otrzymane od innych firm na wykonanie dostawy towarów i usług. To pisemne polecenie zapłaty...

Pdstawy handlu zagranicznego

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

bankowe Zaliczka odbywa się zwykle poprzez polecenie zapłaty banku importera na konto eksportera...

Banki komercyjne

 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5418

oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe polecenie zapłaty rachunki walutowe dla krajowych osób fizycznych...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodow...

Podstawy Prawa - Przedstawiciel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1995

(trasowany- bezwarunkowe polecenie zapłaty i własny- bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty) - czeki(bezwarunkowe...

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1939

na rachunek wierzyciela.     polecenie zapłaty- udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela, obciążenia określoną...