Finanse wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse wykłady  - strona 1 Finanse wykłady  - strona 2 Finanse wykłady  - strona 3

Fragment notatki:Wymiana pośrednia realizowana przy pomocy towarów, powszechnie akceptowanych, uznanych, charakteryzującym się dużą podzielnością, określonych mianem, tzw. powszechnego ekwiwalentu, posiada dwie wartości: użytkową i wymienną.
W historii dziejów występuje około 70 rodzajów powszechnych ekwiwalentów - towarów. A każda epoka miała przypadkową ilość ekwiwalentów. Przykłady : sól, bydło, skóry, bursztyn, złoto, tkaniny. Miały one określoną wartość użytkową...

Dwa ostatnie instrumenty rozliczeń wykorzystywane są głównie w praktyce handlu zagranicznego.
Pieniądz gotówkowy posiada dwa rodzaje :
a) pieniądz papierowy - czyli znak pieniężny, który na mocy zarządzenia władzy państwowej uzyskał na określony m terytorium charakter pewnego środka płatniczego i jest powszechnie przyjmowany przy regulowaniu zobowiązań prywatno i publiczno-prawnych,
b) bilon - czyli pieniądz zdawkowy, posiada moc zwalniania ze zobowiązań (do określonej kwoty)...

Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania pieniądza do obiegu) :
a)emisja pieniądza (nowego) gotówkowego dokonywania przez bank centralny(NBP) (własny pieniądz gotówkowy) w każdym kraju bank centralny odpowiedzialny jest za politykę pieniężną (monetarną). Odpowiedzialność za którą ponosi Bank Centralny,
b)emisja budżetowa (skarbowa) Skarb Państwa emituje papiery wartościowe (obligacje skarbowe, weksle, bony pieniężne) i oferuje ich zakup społeczeństwu. Emitent papierów wartościowych (jest pożyczkobiorcą) nabywcami tych papierów są pożyczkodawcami (zwrot za te papiery, określone środki)...

Rynek pieniężny - wchodzi w skład wyniku finansowego, dokonuje się na nim transakcji kupna - sprzedaży walorów w terminie wykupu do 1 roku. Przedmiotem transakcji dokonywanych na rynku finansowym SA wszelkiego rodzaju aktywa finansowe...


Wykład I
Istota pieniądza i gospodarki pieniężnej I. Typowe postaci i rodzaje pieniądza:
1) Pierwotną (w stosunku do towarowo-pieniężnej) formę gospodarstwa społecznego była gospodarka oparta na bezpośredniej wymianie i na dokonywanym w naturze podziale. Zasadniczą rolę odgrywała w niej produkcja na potrzeby własne co powodowało, że oszczędzanie przybierało również postać oszczędzania naturalnego.
Gospodarka naturalna- operuje dobrami i usługami, które posiadają wartości użytkowe dóbr i usług (zdolność dobra, usługi do zaspokajania potrzeb)
Cechy gospodarki naturalnej:
* ograniczenie kręgu kontrahentów do osób, które zdołały bezpośrednio skontaktować się ze sobą,
* utrudnienie w ocenie wartości zamienionych dóbr i usług (wąski zakres społecznego podziału pracy i produkcji rynkowej),
* słaba (niska) wydajność pracy,
* słaby rozwój produkcji,
2) Wymiana pośrednia realizowana przy pomocy towarów, powszechnie akceptowanych, uznanych, charakteryzującym się dużą podzielnością, określonych mianem, tzw. powszechnego ekwiwalentu, posiada dwie wartości: użytkową i wymienną. W historii dziejów występuje około 70 rodzajów powszechnych ekwiwalentów - towarów. A każda epoka miała przypadkową ilość ekwiwalentów. Przykłady : sól, bydło, skóry, bursztyn, złoto, tkaniny. Miały one określoną wartość użytkową. 3) Pieniądz naturalny - występuje w postaci kruszców szlachetnych i półszlachetnych. Budził on jednak u kontrahentów wątpliwości odnośnie: jakość metalu (próby) i jego wagi. Pieniądz naturalny z czasem został wyparty przez monetę, będącą pierwszą formą pieniądza sztucznego.
4) Moneta - to krążek metalu szlachetnego, opatrzony stemplem władzy państwowej potwierdzającej, iż pod wzg

(…)

… bezgotówkowy - funkcjonujący w formie zapisu na kontach bankowych posiadaczy rachunków bankowych, Rodzaje pieniądza bezgotówkowego :
- polecenie przelewu,
- polecenie zapłaty, - czeki rozrachunkowe,
- weksle,
- karty płatnicze,
- akredytywa, - inkaso.
Dwa ostatnie instrumenty rozliczeń wykorzystywane są głównie w praktyce handlu zagranicznego. Pieniądz gotówkowy posiada dwa rodzaje :
a) pieniądz papierowy…
…, służbę zdrowotną itd.
Zmiany mogą zachodzić - na początku lat 70 władzą dokonywała posunięć, w wyniku budowy huty Katowice. Jeden dostawca (Związek Radziecki), odbiorca. Inwestycje proces długoterminowy. Huta Katowice zatrudniała ogromną rzeszę ludzi. Co miesiąc otrzymywali wynagrodzenie. Udawali się na rynek. Przeznaczenie większych środków na inwestycje spowodowało zachwianie między pieniądzem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz