Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

MSG - wykłady

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  • dr Stanisław Drobny
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4851

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Istota i przesłanki międzynarodowego podziału pracy Międzynarodowy podział pracy jest zjawiskiem historycznym i stanowi formie ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się pomiędzy podmiotami w obrębie różnych gospodarek narodowych. Pojawia się on dopier...

Zarządzanie Projektami Europejskimi - PWSZ NS

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  • dr Piotr Serafin
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2863

W pliku znajdziecie następujące kwestie: 1. Organy europejskie 2. Kompetencje organów europejskich 3. Polityki sektorowe UE 4. Cele konwergencji 5. Składowe programu operacyjnego 6. Role instytucji zarządzających programów operacyjnych 7. Kamienie milowe w realizacji projektu 8. Fazy cyk...

Polski system podatkowy - PIT, CIT

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2450

Jest to notatka z przedmiotu system podatkowy w Polsce, wykładanego na PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Nowym Sączu. Notatka liczy 6 stron. Jej treść przybliży nam takie pojęcia, jak: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, karta podatkowa...

Finanse wykłady

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  • dr Jolanta Juza
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 3220

Wymiana pośrednia realizowana przy pomocy towarów, powszechnie akceptowanych, uznanych, charakteryzującym się dużą podzielnością, określonych mianem, tzw. powszechnego ekwiwalentu, posiada dwie wartości: użytkową i wymienną. W historii dziejów występuje około 70 rodzajów powszechnych ekwiwale...