bankowość - modele - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość - modele - wykład - strona 1 bankowość - modele - wykład - strona 2 bankowość - modele - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład przedmiotu : BANKOWOŚĆ
Wykład obejmuje następujące bloki tematyczne:
Pieniądz krajowy i międzynarodowy
Istota i funkcje pieniądza
Współczesne formy pieniądza
Wymienialność pieniądza, kurs walutowy
Banki w systemie finansowym państwa
Pojęcie i rola banku
System bankowy i modele sektora bankowego
Rodzaje banków
Konkurencja między bankami
Nadzór bankowy
Bankowy fundusz gwarancyjny
Ewolucja bankowości na świecie
Polityka pieniężna
Operacje bankowe /czynne , bierne ,pośredniczące/
Zarządzanie bankiem komercyjnym
LITERATURA
Red.W.Jaworski, Współczesny bank ,Poltext ,Warszawa 2000
W.Jaworski , Z.Krzyżkiewicz, B.Kosiński, BANKI - rynek , operacje, polityka ,Warszawa 1999 r, POLTEXT
M.Iwonicz-Drozdowska, Metody oceny działalności banku, POLTEXT
J.Świderski - Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca , Warszawa 1998
M.Wypych , Finanse i instrumenty finansowe , SWSPiZ 1998
J.Głuchowski, J.Szambelańczyk - red.- Bankowość, podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999 r.
I.BANKI W SYSTEMIE FINANSOWYM PAŃSTWA
1.1.DEFINICJA I ROLA BANKU
Bardzo trudno zdefiniować pojęcie współczesnego banku. Tradycyjnie określano bank jako przedsiębiorstwo usługowe , którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Niezwykle dynamiczny rozwój sektora bankowego powoduje ,że dość trudno jest dziś ustalić zwięzłą i pełną definicję banku . Najprościej możemy powiedzieć , że bank komercyjny to samodzielne przedsiębiorstwo , które czerpie dochody z wykonywania operacji bankowych. Dla potrzeb wykładu przyjmijmy , że :
Bank to samodzielne przedsiębiorstwo , które oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz czynności związanych z tymi usługami .
Dokumenty Unii Europejskiej definiują bank poprzez wymienienie wykonywanych przez bank czynności , a wytyczne Unii wprowadzają podział na banki depozytowo-kredytowe i inwestycyjne oraz uniwersalne.
Do usług bankowych zostały zaliczone czynności :
1.przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych
2.udzielanie kredytów i pożyczek
3.usługi leasingowe
4.usługi doręczania pieniędzy 5.emisja i zarządzanie środkami płatniczymi /karty kredytowe, czeki/


(…)

… gospodarcze mają obowiązek posiadania rachunku bankowego. O przebiegu księgowań klient jest informowany za pomocą wyciągu z rachunku.
Banki mają obowiązek przestrzegania tajemnicy obrotów i sald na rachunku.
Posiadanie rachunku w banku włącza jego posiadacza w sieć rozliczeniową . W obrocie krajowym obowiązują następujące formy rozliczeń bezgotówkowych
- polecenie przelewu ,polecenie zapłaty , czek…
… wrażliwe na zmiany nastrojów klientów.
1.7.NADZÓR BANKOWY
Władze państwowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wkładów gromadzonych przez banki tworzą urząd nadzoru bankowego / sprawowany przez bank centralny lub Ministra Finansów/.
W 1998 roku utworzono w ramach struktury Narodowego Banku Polskiego Departament Nadzoru Bankowego , który przekształcony później w Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
… banki uniwersalne. Równocześnie rozpowszechniają się powiązania między bankami a korporacjami przemysłowymi. Banki inwestycyjne zajmują się wszystkim, poza działalnością depozytowo-kredytową , głównie usługami dotyczącymi papierów wartościowych,
bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy.
Bank uniwersalny dokonuje wszystkich czynności bankowych stąd łączy transakcje depozytowe…
… zmiany partnerów /właścicieli/ i skutki tego
Duża formalizacja transakcji
Zalety systemu niemiecko - japońskiego
Finansowanie podmiotów w oparciu o umowy kredytowe
Krzyżowanie udziałów kapitałowych
Stymulowanie powstawania silnych banków uniwersalnych
Wady systemu niemiecko - japońskiego
Niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych
Opóźnienia we wprowadzaniu innowacji
Mniejsza…
… i samorządów. Są samodzielnymi bankami uniwersalnymi , których organem założycielskim są samorządy lokalne.
Spółdzielczość kredytowa - to instytucje drobnego kredytu zorganizowane w oparciu o prawo spółdzielcze. Występuje tu powiązanie wkładów członków spółdzielni /kredytobiorców / z solidarną odpowiedzialnością za działalność spółdzielni .Obecnie są bankami uniwersalnymi.
Współczesną tendencją…
… oprocentowania kredytów lub podwyższanie stóp lokat, ale zaczyna też odgrywać rolę wprowadzanie innowacji jako przewaga konkurencyjna.
Konkurencja jakościowa - zaczyna działać dzięki wejściu banków zagranicznych i wprowadzaniu nowych technologii / direct banking, private banking , bankowość detaliczna /
Faktycznie konkurencja jest ograniczona , gdyż decydują wielkie banki, reszta musi się niestety dostosować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz