Podejście systemowe w zarządzaniu jakością - strona 40

Model kapitału ludzkiego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

  Podejście do realizacji funkcji zarządzania personelem. Model SITA  (ściągnięcie jak najwięcej kandydatów...

Rozwój zasobów ludzkich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

stagnacji, przyczyny i konsekwencje stagnacji) - Obowiązuje do zaliczenia !!! Rodzaje karier I podejście...

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

) Interpretacje marketingu: podejście do marketingu (koncepcyjne, narzędziowe, informacyjno-decyzyjne...

Zarządzanie na rynku doznań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Michał Zawadzki
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2044

na tym rynku wymaga nowego podejścia do zarządzania Nowa relacja firmy i klienta- Firma aranżuje pamiętne...

Wykład - Zarządzanie procesami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001

. Jeden komponent- wartość dla klienta, jakość zarządzania w procesie, poszukiwanie synergii pomiędzy jakością...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1855

Dla tradycyjnego paradygmatu zarządzania prawdziwe są stwierdzenia: mierniki powiązane są z wartością tworzoną...

Zarządzanie wg norm ISO

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2065

, powinna usystematyzować sposób swojego działania. ISO 9000 to „zarządzanie jakością”. „Jakość” oznacza tu zgodność...