Plejstocen - strona 4

Wykład - Geomorfologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

. plejstocen - zmiana klimatu, ochłodzenie, zanik roślinności, denudacja, wypłukanie zwietrzeliny i odsłonięcie...

Zmiany Bałtyku - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

plejstocenie i wczesnym holocenie, w okresie pomiędzy 13.0-8,5 tys. lat temu Krzywa względnych zmian poziomu...

Wykład - Czas geologiczny

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

- 1,8 milionów lat temu). Plejstocen (1,8 miliona - 8 tysięcy lat temu). Holocen (8 tysięcy lat temu...

Litosfera - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

organizmów roślinnych (zaczęły wytwarzać pierwotny tlen- fotosynteza) OROGENEZY Plejstocen Pliocen Miocen...

Łańcuch Tatrzański

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

działalność lodowców w epoce plejstocenu (od ok. 900 tys. lat temu). Trzy razy ulegały zlodowaceniu. W efekcie...

Opracowanie - Sudety

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Mieczysław Gumiński
 • Geografia Śląska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

odsłonięte w plejstocenie. W środkowym oligocenie nastąpiła następna faza orogenezy alpejskiej -faza...

Egzamin licencjacki (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1596

tysiącleciu, zmiany klimatycznej, zimny i suchy plejstocen - ciepły i wilgotny holocen, przekształcenia...