Plejstocen - strona 3

Przegląd skał

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1659

w plejstocenie w czasie oziębień klimatycznych na obszarach ekstraglacjalnych (przed czołem lodowca) w wyniku...

Biogeografia - materiały

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. UP dr hab. Mieczysław Mazur
 • Biogeografia
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5642

plejstocenu; wtórne murawy występują na siedliskach zniszczonych i są mnogie w Polsce Podział zasięgów...

Szkielet Recka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Szczerba
 • Historia archeologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

we wczesnym i środkowym plejstocenie. Zdaniem Leakeya znaleziska z Kanam i Kanjera wykazały, że hominid bliski...

Budowa globu ziemskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

dziejów Ziemi. Era Okres Epoka Wiek (w mln lat) K E N O Z O I K CZWARTORZĘD holocen 0,01 plejstocen 1,8...

Australia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

alpejskich Plejstocen- wydźwignięcie tarczy o 4000m.  Na klimat Australii wpływają czynniki: przebieganie...

Człowiek z Piltdown - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Szczerba
 • Historia archeologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

i Woodwarda pochodziły z wczesnego plejstocenu. W opinii innych badaczy szczątki te były znacznie młodsze...

Ameryka Północna-Holarktyda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ameryka Północna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

roślinnej w plejstocenie Rola pomostów lądowych (Beringa) Od południa państwo NEOTROPIS 2. Podobieństwo...

Ewolucja człowieka-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

i padlinożercą i łowcą. Wytwarzał narzędzia kamienne i umiał posługiwać się ogniem. We współczesnym plejstocenie...