Biogeografia - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 6293
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biogeografia - materiały - strona 1 Biogeografia - materiały - strona 2 Biogeografia - materiały - strona 3

Fragment notatki:

BIOGEOGRAFIA
BIOGEOGRAFIA - nauka interdyscyplinarna. Należą do niej:
struktura zasięgu
dynamika zasięgu
klasyfikacja zasięgu
czynniki warunkujące rozwój zasięgów
sposoby dyspersji organizmów
pochodzenie współczesnej flory i fauny Polski
Główne zadania biogeografii:
opis zróżnicowania współczesnych zjawisk (obiektów) biologicznych w przestrzeni geograficznej
odtwarzanie dawnych relacji przestrzennych między zjawiskami (obiektami) biol.
prognozowanie przyszłych zmian w zakresie rozmieszczenie organizmów żywych na Ziemi
przyczynowe wyjaśnienie przyszłego i obecnego rozmieszczenia organizmów
powiązanie rozmieszczenia organizmów z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami środowisk przyrodniczych
nawiązuje przede wszystkim do następujących działań nauki:
geografii fizycznej
geologii
gleboznawstwa
klimatologii
hydrologii
ekologii i taksonomii
florystyki i faunistyki
ewolucjonizmu,
korzysta z metod badawczych i wiedzy:
kartografii
biocenologii
fitosocjologii
kariologii (nauka o jądrze kom.)
biologii molekularnej
Znaczenie badań biogeograficznych:
dostarczanie podstawowych informacji o rozmieszczeniu organizmów żywych na Ziemi
budowanie hipotez - teorii na temat związków przyczynowo-skutkowych w rozmieszczeniu organizmów (np. wpływ antropopresji)
powiększenie bazy danych o różnorodności biologicznej organizmów
wskazywanie unikatowych gatunków, stanowisk i obszarów (zasięgów), które powinny podlegać ochronie przyrody
dostarczanie wiedzy dla działań praktycznych w zakresie introdukcji i reintrodukcji gatunków oraz rewitalizacji** obszarów
** rewitalizacja - przywrócenie jednego z poprzednich stanów środowiska (dosłownie „przywrócenie do życia”)
DZIAŁY BIOGEOGRAFII:
podział archaiczny:
fitogeografia
zoogeografia
podział współczesny:
biogeografia ogólna - charakterystyczne rozmieszczenie organizmów (np. wpływ temperatury na pionowe rozmieszczenie planktonu)
biogeografia regionalna - florystyka + faunistyka
areogeografia = chorologia = biogeogr. florystyczna/faunistyczna = geotropizm
biogeografia ekologiczna
biogeografia historyczna (statyczna i dynamiczna)
Kierunki badawcze w biogeografii (wg. Kondrackiego 1999)
biogeografia chorologiczna - morfologia i dynamika zasięgów taksonów
biogeografia ekologiczna - rozmieszczenie układów ekologicznych (biocenoz, ekosystemów, biomów)


(…)

… - rośnie przy jeziorze Onega i Ładoga (teren między Bałtykiem a Morzem Białym). Gatunek jest charakterystyczny dla wybrzeży morskich. Jej występowanie przy wymienionych jeziorach to relikt z okresu, gdy między Bałtykiem a Morzem Białym występowała zatoka morska. Zatoka zanikła, ale charakterystyczne gleby pozostały.
Relikty biotyczne
gatunki pod wpływem konkurencji zostały zepchnięte na krańcowe…
… ze strefami geograficznymi
zasięg górski zasięg nizinny
zasięg borealno-górski (np. dębik ośmiopłatkowy - Dryas octopetalla → relikt karpacki)
powiązany z formacjami roślinnymi
zasięg tundrowy
zasięg stepowy (np. ostnica włosowata - Stipa capillata → murawy kserotermiczne)
zasięg pustynny
*** pierwotne murawy kserotermiczne nawiązują do stepów i wiele z nich pochodzi z okresu plejstocenu; wtórne murawy…
… zasięgi, które potem zmniejszały się tylko do środowisk górskich obecnie występują w rejonach Europy Północnej (Fenoskandia i Półwysep Skandynawski). W strefie klimatu umiarkowanego występują na oderwanych (izolowanych) stanowiskach niżowych i/lub górskich
zajmują najbardziej zimne środowiska, jak np. torfowiska, źródła, skały o wystawie północnej
najwięcej reliktów glacjalnych pochodzi z ostatniego…
… niszczą roślinność glacjałów i na odwrót)
Nie zawsze można stwierdzić ciągłość trwania jakiegoś gatunku (gatunek może zanikać a potem znów wracać jak w okresach glacjalnych i interglacjalnych).
Reliktowe murawy kserotermiczne - pozostałości stepotundry z okresu zlodowaceń i po zlodowaceniach.
Relikty Vistuliańskie - są to relikty powstałe podczas ostatniego zlodowacenia zwanego zlodowaceniem Wisły…
… zupełnie nie wpasowany w tamtejsze pory roku. Kwitnie w listopadzie, nie jest wtedy w stanie wytworzyć nasion, więc polega na rozmnażaniu wegetatywnym. Pozostałość po klimacie śródziemnomorskim na Krymie (w tym klimacie rośliny zakwitają w listopadzie).
ryjkowce: kwieciak = Anthonomus - posiada diapauzę letnią. Cykl życiowy rozpoczyna wiosną kiedy rozwijają się pąki kwiatowe, odbywa cykl rozrodczy, składa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz