Litosfera - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Litosfera - charakterystyka - strona 1 Litosfera - charakterystyka - strona 2 Litosfera - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Litosfera:
inaczej sklerosfera, zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza ziemskiego. Miąższość litosfery wynosi ok. 70-80 km, a jej temperatura dochodzi do 700°C. Generalnie występują dwa rodzaje skorupy ziemskiej. Litosfera w częściach globu zajętych przez płyty kontynentalne jest nazywana litosferą kontynentalną. Litosfera oceaniczna występuje pod oceanami. Skorupa kontynentalna jest znacznie grubsza niż oceaniczna o 70-80 km, jest zbudowana z wielu różnych i różnowiekowych skał - magmowych, osadowych i metamorficznych i jest o wiele starsza niż oceaniczna. Najstarsze istniejące fragmenty skorupy oceanicznej pochodzą z jury. Na skorupie oceanicznej leżą nieskonsolidowane osady o wieku od jury do czasów obecnych. Grubość skorupy oceanicznej szacuje się na ok. 5-12 km. Litosfera obejmuje obszary wodne: jeziora, rzeki, morza, bagna. Litosfera ma wiele wspólnego z biosferą oraz hydrosferą, a także atmosferą. Termin litosfera jest często błędnie używany jako zamiennik terminu "skorupa ziemska". Pod pojęciem litosfera należy rozumieć górną warstwę Ziemi obejmującą skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnego płaszcza ziemi.
skorupa kontynentalna (sial), skorupa oceaniczna (sima), górny płaszcz (warstwa perydotytowi) i dolny płaszcz
SKŁAD CHEMICZNY ZIEMI:
*charakterystyczne- bardzo nierównomierny udział poszczególnych pierwiastków chemicznych w budowie jej warstw
-żelazo- 44,85%
-tlen (tlenki)- 24,39%
-krzem- 12,15%
-magnez- 9,43%
-sód- 0,46%
-nikiel- 4%
Skład skorupy ziemskiej:
-tlen- 44,6% (tlenki, krzemiany, glinokrzemiany, bo wchodzą bezpośrednio w reakcje z innymi pierwiastkami)
-krzem-27,72% (kwarc)
-glin-8,13%
-żelazo- 5%
-wapń- 3,63% (węglan wapnia CaCo3 pochodzenia organicznego)
-sód- 2,83%
-magnez- 2,09%
WIEK ZIEMI:
(Najstarsze skały w Wielkim Kanionie Kolorado)
-3,8 mld lat temu powstała hydrosfera i pierwsze skały osadowe
-3mld-600mln lat temu kształtowała się biosfera
-600-300mln l.t. rozwój organizmów roślinnych (zaczęły wytwarzać pierwotny tlen- fotosynteza)
OROGENEZY
Plejstocen
Pliocen
Miocen
Oligocen
Eocen
Kreda
Jura
Trias
Perm
Karbon
Dewon
Sylur
Ordowik
Kambr
Himalaje Alpy
Himalaje
Alpy, Pireneje
Pireneje, Alpy Alpejska
Andy, Sierra Nevada
Daleki Wschód

(…)

… wytwarzać pierwotny tlen- fotosynteza)
OROGENEZY
Plejstocen
Pliocen
Miocen
Oligocen
Eocen
Kreda
Jura
Trias
Perm
Karbon
Dewon
Sylur
Ordowik
Kambr
Himalaje Alpy
Himalaje
Alpy, Pireneje
Pireneje, Alpy Alpejska
Andy, Sierra Nevada
Daleki Wschód - Ural, Appalachy, Francja Hercyńska (Waryscyjska)
Bretonia Anglia, Skandynawia
Appalachy
Australia, Ałtaj Kaledońska
Am. Południowa
KENOZOIK
Neogen
Paleogen
MEZOZOIK…
…, tutaj występują prądy konwekcyjne
powierzchnia Gutenberga- tutaj następuje wzrost gęstości między płaszczem a jadrem zewnętrznym. znajduje się na głębokości 2900km
IZOSTAZJA- równowaga pomiędzy różnymi wycinkami skorupy ziemskiej; dążenie do równowagi mas skalnych w litosferze; bloki stosunkowo sztywnej i lekkiej litosfery "pływają" po plastycznej astenosferze - obciążone zanurzają się głębiej, odciążone unoszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz