Pierwsze i ostatnie - strona 10

Algorytmy ewolucyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

(równieŜ pierwszy i ostatni) róŜnią się od siebie stanem tylko jednego bitu. przesunąć liczbę w postaci...

Wszystko o pływach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1554

(pełnia Księżyca), a najniższy, kiedy tworzą z ziemią kąt prosty, w czasie pierwszej i ostatniej kwadry...

Obciążenia obrotu przedsiębiorcy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 287
Wyświetleń: 784

od tego, w którym momencie tego szeregu odliczeń się znajdziemy. Jeżeli zwolnienie jest u pierwszego lub ostatniego, to ceny...

Geologiczna działalność morza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

są w jednej linii względem Ziemi. Pływy kwadraturowe (kwadrowe) w sytuacji gdy KsięŜyc jest w pierwszej...

Hermeneutyka jaźni w ujęciu Paula Ricoeura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

jako krańcowe podobieństwo. Można ją również zdefiniować jako nieprzerwaną ciągłość „między pierwszym i ostatnim...