Ogólna klasyfikacja dalmierzy elektronicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna klasyfikacja dalmierzy elektronicznych-opracowanie - strona 1 Ogólna klasyfikacja dalmierzy elektronicznych-opracowanie - strona 2 Ogólna klasyfikacja dalmierzy elektronicznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ogólna klasyfikacja dalmierzy elektronicznych
Dalmierze elektroniczne możemy podzielić według dwóch niezależnych kryteriów:
Ze względu na rodzaj energii tworzącej i przenoszącej sygnały pomiarowe
Ze względu na formę tych sygnałów.
Zgodnie z pierwszym kryterium dalmierze możemy podzielić na dwie grupy:
-dalmierze elektrooptyczne, w których sygnały pomiarowe przenoszone są na falach elektromagnetycznych
-dalmierze ultradźwiękowe, w których za nośniki sygnałów służą ultradźwięki.
Zgodnie z drugim kryterium dalmierze dzielimy na:
-dalmierze impulsowe posługujące się sygnałami w formie krótkich odcinków fali harmonicznej inaczej zwanych impulsami.
-dalmierze fazowe, w których sygnał pomiarowy przesyłany jest w postaci ciągłej fali nośnej- pomiar czasu odbywa się tutaj pośrednio poprzez pomiar różnicy faz fali nadanej i fali powracającej.
`Istnieją również dalmierze elektromagnetyczne impulsowe i fazowe, w których sygnały impulsów pomiarowych wytwarzane są drogą modulacji fali nośnej (światła, fali radiowej) i odpowiednio dla tych dalmierzy modulowaną. W przypadku dalmierzy impulsowych jest to modulacja impulsowa, a w przypadku dalmierzy fazowych modulacja sinusoidalna.
W grupie dalmierzy elektromagnetycznych wyróżniamy jeszcze podgrupy, które różnią się długością fal nośnych:
-dalmierze radiowe pracujące na falach radiowych w zakresie długości fali od kilku milimetrów do ok. 1m.
-dalmierze elektrooptyczne, zwane dalmierzami świetlnymi, gdzie zastosowano jako nośnik sygnałów fale elektromagnetyczne z obrazu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni(od 400-1000nm)
-dalmierze interferencyjne, gdzie pomiar odbywa się bezpośrednio na fali optycznej bez modulacji
Istnieją dalmierze elektroniczne które swoje działanie opierają na zjawisku Doppleta. Wielkością mierzoną w tych typach dalmierzy jest zmiana częstotliwości fali ciągłej spowodowana ruchem obiektu. Zasada elektronicznych pomiarów odległości tw-czas wyjścia
tp-czas popwrotu
D- dlugość
N- nadajnik fal
R- retransmiter, reflektor
O- odbiornik fali retransmitowanej
F- moduł pomiaru czasu fali wychodzącej i powracającej D= ½V·τ
v- prędkość rozchodzenia fali w danym ośrodku
τ - czas przejścia fali nadanej i odebranej mierzony w module
τ=tp-tw V= C/n
C- prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w próżni
n- współczynnik załamania się w powietrzu fali elektromagnetycznej


(…)


temperatura powietrza tp ciśnienie P
wilgotność e
fala nośna λw Przy wykonywaniu pomiaru odległości należy wprowadzić tzw. Stałą dodawania dla kompletu instrumentu, reflektora.
Metoda impulsowa pomiaru odległości
Impulsem nazywamy krótkotrwały przebieg wielkości fizycznej, może to być napięcie elektryczne , natężenie światła lub natężenie dźwięku.
W pomiarach odległości stosuje się najczęściej impulsy…
… w tym precyzyjnych łat niwelacyjnych. Zapewnienie pomiaru odległości za pomocą interferometru laserowego z bardzo wysoką dokładnością rzędnych mikrometrów pozwala przyjąć takie pomiary jako bezbłędne.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz