Podstawowe parametry fali harmonicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawowe parametry fali harmonicznej - strona 1  Podstawowe parametry fali harmonicznej - strona 2  Podstawowe parametry fali harmonicznej - strona 3

Fragment notatki:

Wykład Temat: Podstawowe parametry fali harmonicznej A w nim: Graficzne i opisowe przedstawienie podstawowych parametrów i własności fali harmonicznej. W większości przyrządów geodezyjnych takich jak dalmierze, teodolity elektroniczne, odbiorniki GPS stosuje się jako wzorzec pomiarowy sinusoidalną falę elektromagnetyczną. Podstawowe parametry i zależności opisujące ją podane zostały poniżej: Rys.1 Podstawowe parametry fali harmonicznej T - okres, czas jednego pełnego obiegu wektora A - prędkość (częstotliwość) kołowa, zwykle podawana w [rad/sek] f - częstotliwość, zwykle podawana w jednostkach [Hz]; A - wektor wirujący wokół okręgu. Podobny wektor tworzy ramka obracająca się w polu magnetycznym między biegunami N i S, co powoduje wytworzenie prądu przemiennego. - kąt fazowy lub faza
Zależności łączące powyższe parametry: Prędkość fal elektromagnetycznych w próżni równa się prędkości światła „c”. Prędkość światła równa jest . Prędkość fal elektromagnetycznych w innym ośrodku niż próżnia obliczamy ze wzoru: (dla fali elektromagnetycznej lub prądu elektrycznego) gdzie: n - współczynnik załamania lub gęstości. Nie jest stały i zależy od temperatury, ciśnienia i prężności pary wodnej. Długość fali obliczamy ze wzorów: Wynika z tego, że im mniejsza częstotliwość tym dłuższa fala. Im krótsza fala tym mniejszy jest jej zasięg. Fale dłuższe trafiając na przeszkodę mogą się na niej uginać a trafiając na teren mogą się od niego odbijać. Jest to szkodliwe, dlatego w geodezji stosujemy fale mikrofalowe a nie fale radiowe. Im większa częstotliwość tym bardziej fale mogą rozchodzić się prostoliniowo. Zakres fal optycznych wykorzystywany jest w geodezyjnych dalmierzach elektronicznych (elektrooptycznych). Stosujemy je, ponieważ fale te rozchodzą się prostoliniowo (światło rozchodzi się po linii prostej). Gdy natrafią na przeszkodę to zostaną zatrzymane, a nie załamane. Wykład Temat: Dalmierze elektromagnetyczne - zasada działania i klasyfikacja A w nim: Klasyfikacja dalmierzy elektromagnetycznych. Zasada działania dalmierzy impulsowych i fazowych . Klasyfikacja dalmierzy może być dokonywana przy założeniu rozmaitych kryteriów. Zazwyczaj przyjmuje się dwa: ze względu na rodzaj fali (jej długości) przenoszącej sygnały pomiarowe Dzielimy je na: a) elektromagnetyczne b) ultradźwiękowe ze względu na formę sygnałów pomiarowych, która warunkuje sposób pomiaru czasu i rozchodzenia się mierzonej odległości tam i z powrotem. Dzielimy je na: a) impulsowe, których fala pomiarowa jest w formie pojedynczych impulsów

(…)

… odłożeń i reszty. , ponieważ liczba odłożeń jest określana bezbłędnie Po uproszczeniu dostajemy postać wzoru na błąd standardowy dalmierza: Współczynnik B zależy od dokładności fazomierza oraz dokładności określenia stałej dalmierza. Wartość współczynnika A jest funkcją stałości częstotliwości wzorcowej. Wpływ warunków meteorologicznych w dalmierzach
Prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej…
… dokładnych pomiarach - temperaturę mierzymy tylko na stanowisku dalmierza. W praktyce przy krótszych odległościach stosuje się dalsze uproszczenie, gdzie współczynnik „n” wyznacza się ze średnich wartości pomierzonej temperatury, ciśnienia i prężności pary wodnej
Wzory empiryczne na współczynnik załamania fal elektromagnetycznych w powietrzu: a) do mikrofal stosuje się wzór Essena-Froome'a:
gdzie:T…
… wielkości jednocześnie. Sterowalność zależy od linii przesyłowej np. przewód elektryczny (1,2-żyłowy) sygnał radiowy linia optyczna światłowód Aby mierzyć kilka elementów wymagane jest zastosowanie przełączników. Wartość funkcji można określać:
teoretycznie
metodą testową (zadawać zmiany wartości M i obserwować co dzieje się na mierniku)
 
Nowoczesne telemetryczne systemy pomiarowe mają za zadanie…
… są podstawowymi pomiarami wykonywanymi w geodezji i w miernictwie. Przesunięcia te występują jako wielkości pośrednie przy pomiarach wielu różnych wielkości fizycznych, w tym mechanicznych (sił, ciśnień, momentów, odkształceń). Jednym z najbardziej znanych czujników przesunięcia jest potencjometr, którego styk ślizgowy (szczotka) wykonując ruch prostoliniowy, obrotowy, śrubowy przyjmuje położenie odpowiadające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz