Percepcja czasu

note /search

Antropologia dialogowa i analogowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Antropologia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

się w czasie” -czas jakościowy: „czas zawarty jest w zdarzeniu” Percepcja czasu: - kulturowe: protestancka...

Społeczne funkcje czasu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

i bazarów. Percepcja czasu rodzi się w toku realizowania normalnych życiowych potrzeb i różni się swoją...

Zagadnienia z socjologii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

HERMENEUTYKA: interpretacja, rozumienie zjawisk społecznych przez ujawnianie znaczeń, jakie wiążą z nimi działający ludzie, a także jakie ze zjawiskami tego typu wiąże właściwa im kultura. IDEALNA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA: możliwość prowadzenia dyskusji między równymi partnerami w warunkach pełnej sw...