Paternalizm - strona 4

Wykład - pomoc społeczna, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

, niepełnosprawność. Paternalizm państwa • Rok 1989 -> wiele zmian. Zmiana PS ze względu na realia gospodarki rynkowej...

Genealogia traumy kulturowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

i akceptacja losu zderza się z aktywizmem i dążeniem do sukcesu, paternalizm i roszczeniowość nie da...

Telewizja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

, lecz jako obywatela; obowiązek dostarczania produkcji „szczególnej troski”; →paternalizm władzy publicznej: dobro...

Kapitał społeczny - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

się i izolowanie grup czy środowisk, jako reakcja obronna na rozpowszechnioną nieufność) paternalizm (przeniesienie...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

motywacji do oddziaływań o charakterze ekonomicznym, rozróżnienie na paternalizm naiwny i paternalizm...

Style kierowania - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3220

wszystkich członków zespołu za wyniki pracy ( paternalizm spowoduje, że pracownicy będą czuć się traktowani...

Polska myśl (1864-1939)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

jest paternalizmem - ludzie świadomi istoty celów narodowych maja prawo i obowiązek kierowania narodem i decydowania...