Polska myśl (1864-1939)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska myśl (1864-1939) - strona 1 Polska myśl (1864-1939) - strona 2 Polska myśl (1864-1939) - strona 3

Fragment notatki:

POLSKA MYŚL SPOŁECZNO POLITYCZNA (1864 - 1939) 1. Charakterystyka ogólna okres 1864 - 1939 dzieli się na 2 podokresy:
od powstania styczniowego do listopada 1918
II Rzeczpospolita do II wojny światowej
Kształtowanie się koncepcji narodu i państwa, niepodległości i przeobrażeń społeczno-politycznych po powstaniu styczniowy nasilają się carskie represje-najbardziej dotykają one polską szlachtę nosicielkę idęi niepodległości
aż do I wojny utrzymują się w Polsce relikty feudalizmu, jednak co raz poważniejszą rolę zaczynają odgrywać elementy gospodarki kapitalistycznej
uwłaszczenie chłopów
rozwój przemysłu np. włókienniczego, stalowego
klasa robotnicza urasta w siłę
2. Pozytywizm 1) Aleksander Wielopolski i krąg jego współpracowników głosi przekonanie, że walka powstańcza jest dla Polaków zgubna
należy zawrzeć ugodę z caratem i na tej drodze dążyć do poprawy sytuacji społ. -ekonomicznej kraju i autonomii politycznej
przeprowadził szereg reform : szkolnictwa, oczynszowanie chłopów, polonizacja adm., praktyczne realizacja postulatu pracy organicznej 2) Po powstaniu styczniowym ugruntowują się w doktrynie tendencje oznaczane wspólnym mianem pozytywizmu warszawskiego Duży wpływ na jego rozwój miały doktryny zachodnio-europejskie, co uwidacznia się w publicystyce A. Świętochowskiego
Rozwinął się w kręgu absolwentów WSG, głoszony przez publicystów i pisarzy jak: B. Prus, P. Chmielowski, J. Ochorowicz
negacja idei romantycznych: zarówno formy jak i treści przekazu
teza że świat przyrody i człowieka rządzą się tymi samymi prawami
człowiek jako cząstka przyrody i społ. związana powszechnymi pr. postępu wysuwa się na plan pierwszy
hasło pracy organicznej i pracy u podstaw - pracy nad ludem i dla ludu przedsiębiorczość, energie, przedsięwzięcia ekonomiczne
krytyka pasożytniczej arystokracji
nie ma społ. stanowego - wszyscy łączą się w wielkim procesie pracy
3. Trójlojalizm nieliczna grupa rzeczników bezwarunkowej ugody z zaborcą: głównie wielkie ziemiaństwo
rozwinęli ideę trójlojalizmu - naród polski powinien wyzbyć się swych aspiracji do posiadania niezależnego państwa
szczególną pozycję zdobyli sobie owi konserwatyści na terenie Galicji:
A. Gołuchowski, przedstawiciele „szkoły krakowskiej”: Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, Stanisław Tarnowski i całe grono publicystów =

(…)

… narodu na rzecz silnej, scentralizowanej wł. państwowej - koncentracja wł. państwowej w ręku prezydenta
- odrzucenie zas. równości wobec pr.
7. Wojciech Korfanty (1873 - 1939)
na czele Chrześcijańskiej Demokracji
próba przeniesienia na grunt polski doktryny politycznej Kościoła
nawiązywała programem do encykliki Rerum Novarum i „uwłaszczenia proletariatu”
nie odegrała znaczącej roli
4

… i Polska
Niemcy Rosja i sprawa polska
NDecja wykształciła się z Ligi Polskiej (później Ligi Narodowej) 1893
na jej czele Roman Dmowski (1864 - 1939) Roman w okresie studiów związał się ze Związkiem Młodzieży Polskiej (i stąd Młodzież Wszechpolska i nasz Roman minister :)))
pod jego wpływem ugrupowania te ewoluowały w kierunku bojowego nacjonalizmu, który podkreślał zas. solidarności społecznej
występuje…
… liczba ludzi rozumiejących interes narodowy i poczuwających się do obowiązku jego obrony
jego koncepcja narodu obciążona jest paternalizmem - ludzie świadomi istoty celów narodowych maja prawo i obowiązek kierowania narodem i decydowania o jego losach. ta świadomość to instynkt odziedziczony nie dany każdemu
Potrzeba polityki narodowej
naród polski nie może naśladować innych narodów - musi mieć własną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz