Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 6

Region, regionalizacja, regionalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 2919

europejskiej polityki regionalnej.   Rada Europy - 47 państw członkowskich Unia Europejska (27 państw...

13. Renta socjalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

posiadania obywatelstwa polskiego - prawo do renty socjalnej przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii...

Członkostwo w WTO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

państw członkowskich Unii Europejskie. Umowy mieszane - to są umowy, których członkami jest Wspólnota EU...

Unia gospodarcza i walutowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

sankcji i kar. 7. Status państw członkowskich Unii Europejskiej względem strefy euro (stan na koniec...

System podatkowy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1127

, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego...