Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 5

Ochrona pracownika w przepisach UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

- po uprzedniej konsultacji z władzami państw członkowskich Unii Europejskiej - wytyczne zawierające listę...

Pytania na egzamin część 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

członkowskich Unii Europejskiej. T 27. Bankowa grupa kapitałowa składa się z przedsiębiorstwa matki...

Wysokość zasiłku - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich...

Prawa do artystycznych wykonań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 11)  dokonane zostały przez obywatela państwa członkowskiego Unii...

Audyt- wyjaśnienie oraz rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Wiatrowski
 • Audyt wewnętrzny
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego (EFTA) pełna zdolność...

Dzieło jako substrat materialny treści.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

) których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego...

Etapy integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1743

odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej...

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

lub obejście prawa podatkowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; korzystanie przez podatnika z ulg...

Euro - wspólna waluta

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Izabela Tatulińska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2072

członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzona do obiegu 1 stycznia 2002 roku w 12 państwach członkowskich...